AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Naprawa państwa a działanie w kwestiach pracowniczych
2016-07-06
Trudne społecznie sprawy zdominowały posiedzenie Zarządu Regionu w piątek, 1 lipca 2016 r.

 W obszernym porządku obrad znalazły się m.inn: relacja z posiedzenia KK w dniu 23-24.06.2016 roku, relacja z prac Prezydium ZR, realizacja inicjatywy dot. zakazu handlu w niedzielę, kwestie finansowe Regionu, oraz realizacja deklaracji przedwyborczych (prezydenckich i PiS-u), przedyskutowana łącznie z posłem RP Janem Mosińskiem.

W sprawozdaniu przewodniczącego ZR z obrad Komisji Krajowej, zaakcentowane zostały trzy ważne tematy: spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, spotkanie z Romanem Giedrojciem - Głównym Inspektorem Pracy, oraz kwestie związane ze służbą zdrowia.

Z Panem Jarosławem Kaczyńskiem poruszono wszystkie najistotniejsze tematy: sytuacja w służbie zdrowia, wiek emerytalny, obciążenia podatkowe, wymiar sprawiedliwości. To było dla Prezesa PiSu trudne spotkanie – podsumował Jarosław Wilner. Jak wynika z wypowiedzi Przewodniczącego KK, Piotra Dudy, związkowcy nie mają zamiaru „odpuścić” sztandarowych kwestii dzisiejszej „Solidarności”. Na lipiec zaplanowano kontynuację dialogu z liderem PiSu,

Skuteczna Państwowa Inspekcja Pracy, wg powszechnej opinii pracowników, to nadal marzenie. Powołany na stanowisko w lutym 2016 roku, Roman Giedrojć , sygnalizował, że największą bolączką PIP jest brak inżynierów górnictwa, energetyki i innych absolwentów wyższych szkół technicznych, prawników. Wstępna diagnoza tej sytuacji? – niskie zarodki w PIP. Na spotkaniu z członkami KK Główny Inspektor PIP, akcentował jednak kwestie rozwiązań prawnych, systemowych, dających odpowiednie narzędzia inspektorom PIP. Czytaj https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/74566,na-posiedzeniu-komisji-krajowej-solidarnosci-.html.

W ostatnim czasie jedną z największych trosk działaczy ZR stała się kwestia służby zdrowia. Zmiana rządu nie przyniosła do tej pory oczekiwanych ustaleń lub choćby (na razie) procesu negocjacji warunków płacy i pracy dla pracowników wykonujących również zawody niemedyczne, a zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia. Wśród członków NSZZ "Solidarność" w ochronie zdrowia ok. 80% stanowią takie zawody - przynajmniej w naszym Regionie. Największe niezadowolenie okazują członkowie NSZZ "Solidarność" w Szpitalu w Kaliszu, którzy od kilku lat nie tylko nie mieli żadnych podwyżek wynagrodzeń, a ich płaca zrównała się z minimalną. Oczekują rozwiązań ponad poziomem zakładu pracy. Wnioski wypływające z dyskusji na Zarządzie Regionu, nie są w tym zakresie optymistyczne. Sekretariat Ochrony Zdrowia, z ramienia KK bezpośrednio zaangażowany w „uzdrawianie” tego sektoru gospodarki – nie przekazuje jednoznacznych informacji, w jakim kierunku zmierza sprawa. W związku z tym ustalono, że potrzebne jest stanowisko naszego Regionu w tym zakresie oraz udział naszych przedstawicieli, łącznie z przewodniczącym KZ ze Szpitala, w spotkaniu z władzami odpowiedzialnymi za negocjacje tych kwestii.

Omawiając inne zagadnienia z bieżącej pracy Prezydium ZR, zebrani zwrócili szczególna uwagę na trudną sytuację w NSZZ "Solidarność" w PKP Cargotabor w Ostrowie Wielkopolskim oraz DPS Fabianów. W ostatnim okresie, to jedne z najtrudniejszych spraw, w szerokiej na co dzień pomocy organizacjom zakładowym.

Dłuższą dyskusję wywołała również kwestia propagowanego przez Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność" projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę (obecnie to również priorytet Komisji Krajowej).  Czytaj http://www.solidarnosc.org.pl/sbhiu/. Przed zbieraniem podpisów zapytajmy najpierw jak zapatrują się na to związkowcy w naszym regionie – czy popierają tę inicjatywę? padła propozycja. Przecież „niedziela” to dobro publiczne – kontrargumentowano - to kwestia społeczna, nie tylko pracownicza. Pracownicy sklepów też nie chcą pracować w niedzielę, a ograniczenie czasu pracy (ale nie zmniejszenie) – nie może spowodować starty zarobków, o co musi postarać się Sekcja Handlu NSZZ "Solidarność". Trzeba więc, nadzorującemu temat przewodniczącemu, jednocześnie sekcji i sekretariatu, zaufać w tej sprawie. Podpisy powinny więc być zbierane – a do spotkań z członkami NSZZ "Solidarność" w sieciach handlowych i tak może dojść.

Rozpatrując kwestie szkoleń w Regionie zwrócono uwagę, że niektórzy uczestnicy, mimo wcześniejszych rezerwacji hotelu, opuszczają szkolenie po południu. Zapobiegając ewentualnym stratom po stronie wynajmującego obiekt do szkoleń lub po stronie Regionu, ustalono, że odwołanie rezerwacji po określonym terminie będzie skutkowało ponoszeniem kosztów przez organizację oddelegowującą.

Szkolenia będą kontynuowane, również w zakresie rozwoju związku, tym bardziej, że raport z działalności uczestników szkolenia w zakresie rozwoju związku (17-18.02.2016r) przygotowany przez Przemka Wolińskiego, wskazuje pozytywne skutki szkolenia – zwiększyła się liczba członków związku w organizacjach uczestniczących w szkoleniu.

Członkowie ZR z niecierpliwością wyczekiwali spotkania z posłem RP Janem Mosińskim. Nie brakło dyskusji na aktualne tematy, oczywiście priorytetem był kwestia przechodzenia na emeryturę. Nie uzyskano od posła deklaracji, od kiedy będą obowiązywać zapowiadane zmiany, i w jakiej „wersji” nastąpią. Zebrani uzyskali szereg ciekawych wiadomości na temat kulisów pracy Sejmu, uwarunkowań związanych z ustalaniem prawa. Robimy wszystko, aby jak najszybciej wdrożyć zmiany w „wieku” emerytalnym, ale co krok to inna bariera. Ostatnio na przykład ze strony ZUS, który TERAZ stwierdził, że musi mieć co najmniej 9 miesięcy na zmianę systemu informatycznego. Na początku roku żaden z przedstawicieli ZUS nie podnosił tej kwestii – informował Jan Mosiński. Mimo uświadomienia, że w Sejmie naprawdę toczy się batalia o wyprowadzenie Polski z ogromnych patologii, chyba we wszystkich dziedzinach, i uznania priorytetów działań naprawczych w tym zakresie, członkowie ZR nie odpuścili tematów istotnych dla pracowników, jak na przykład kwestie „odmrożenia” kwoty odpisu na fundusz socjalny. Od „naszych”, solidarnościowych posłów członkowie i władze regionalne NSZZ "Solidarność" nadal będą oczekiwać nie tylko naprawy państwa, ale konkretnego działania w kwestiach pracowniczych.

Z-ca Przewodniczącego ZR – Elżbieta Wdowczyk

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created