Władze Regionu

Zarząd Regionu jest władzą wykonawczą, wybraną przez Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność”. Zarząd Regionu koordynuje działalność istniejących w regionie jednostek organizacyjnych Związku oraz reprezentuje Związek wobec pracodawców i ich organizacji, władz samorządowych i administracji rządowej, a także wobec innych organizacji i instytucji.
Zarząd Regionu liczy 16 osób (w tym przewodniczący ZR), które w sposób proporcjonalny reprezentują swoje ośrodki miejskie.
Prezydium Zarządu Regionu – liczy 6 osób i zostało wybrane na wniosek Przewodniczącego Zarządu Regionu przez ZR Wielkopolska Południowa.

Członków Zarządu Regionu wybrano na kadencję 2023 -2028  podczas XXV Walnego Zebrania Delegatów Regionu, które obradowało 2 czerwca 2023 roku w Nowych Skalmierzycach dokonało wyborów, skład Zarządu Regionu przedstawia się następująco:

Niemiec Bernard

Przewodniczący Zarządu Regionu, członek Komisji Krajowej, delegat na Krajowy Zjazd Delegatów

tel. 607 662 455;

region@solidarnosc.kalisz.pl

Magdalena Brzeżańska

Zastępca przewodniczącego

Zarządu Regionu. Skarbnik ZR. Prawnik Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”

tel. 728 383 310;

m.brzezanska@op.pl

Walczak Jarosław

Zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu. Sekretarz ZR. Przewodniczący OM Vossloh Skamo, Leviat N.Skalmierzyce,

tel. 665143131;

solidarnosc.vosloh.leviat@gmail.com

Borowski Zenon

Członek Prezydium Zarządu Regionu

tel. 698 101 977;

zenonborowski@poczta.onet.pl

Woliński Przemysław

Członek Prezydium Zarządu Regionu Przewodniczący OZ Famot Pleszew,

tel. 724 655 274;

przemyslaw.wolinski@dmgmori.com

Arkadiusz Maciejewski

Członek Prezydium Zarządu Regionu,
Organizator Związkowy
tel. 690 815 080;


organizator@solidarnosc.kalisz.pl

Łukasz Kulas

Członek Prezydium Zarządu Regionu, OZ NSZZ „Solidarność” Zakład Linii Kolejowych Ostrów Wlkp.,

tel. 501 245 373;

lukik1969@tlen.pl

Krzysztof Kasprzak

Członek Zarządu Regionu Przewodniczący OZ NSZZ „Solidarność” MAHLE Polska S.A.,

tel. 500 297 189 ;

krzysztof.kasprzak@pl.mahle.com

Piotr Śledź

Członek Zarządu Regionu

Przewodniczący OP NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej S.A. w Kaliszu

601 797 487;

piotr.sledz@poznan.poczta-polska.pl

Zbigniew Gromadzki

Członek Zarządu Regionu, Przewodniczący OM NSZZ „Solidarność” MAHLE -Behr Ostrów Wlkp.

tel. 602187948 ; zbigniew.gromadzki@pl.mahle.com

Zbigniew Buśka

Członek Zarządu Regionu, Przewodniczący OZ NSZZ „Solidarność” ZOiGO MZO S.A. i RZZO S.A. Ostrów Wlkp.,
tel. 603 160 390;

zbys_64@o2.pl

Bogumił Goździk

Członek Zarządu Regionu, Przewodniczący OM NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa Wielkopolski.

tel. 609 565 723 ;

matiusza@tlen.pl

Justyna Krawczyńska

Członek Zarządu Regionu, Przewodnicząca OM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Administracji w Ostrzeszowie i w Kępnie

tel. 663 902 899;

jkrawczyn@op.pl

Barbara Stodolna

Członek Zarządu Regionu,

Przewodnicząca OM

NSZZ „Solidarność”

ZZOZ w Ostrowie Wlkp.

tel. 505 932 224

bstodolna@gmail.com

Paweł Wolniak

Członek Zarządu Regionu, Przewodniczący OZ NSZZ „Solidarność” Nestle Polska S.A. Oddział w Kaliszu

tel. 512 239 739

pawel.wolniak@pl.nestle.com

Tomasz Szymczak

Członek Zarządu Regionu, Przewodnicząca OM NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Kalisz”S.A

tel. 532 366 718;

nszz@wsk1.kalisz.pl

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.