Zarząd Regionu

Zarząd Regionu jest władzą wykonawczą, wybraną przez Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność”. Zarząd Regionu koordynuje działalność istniejących w regionie jednostek organizacyjnych Związku oraz reprezentuje Związek wobec pracodawców i ich organizacji, władz samorządowych i administracji rządowej, a także wobec innych organizacji i instytucji.
Zarząd Regionu liczy 12 osób (w tym przewodniczący ZR), które w sposób proporcjonalny reprezentują swoje ośrodki miejskie.
Prezydium Zarządu Regionu – liczy 3 osób i zostało wybrane na wniosek Przewodniczącego Zarządu Regionu przez ZR Wielkopolska Południowa. Wybory władz związku odbywają się co 5 lat.

Członków Zarządu Regionu wybrano na kadencję 2018 -2023  podczas XXII Walnego Zebrania Delegatów, które obradowało 23 czerwca 2018 roku w Kaliszu. Po tragicznej śmierci przewodniczącego ZR Jarosława Wilnera, Nadzwyczajne XXIII WZDR w Kaliszu dokonało wyborów uzupełniających. Od dnia 10 listopada 2018 roku skład Zarządu Regionu przedstawia się następująco:

Niemiec Bernard

Przewodniczący Zarządu Regionu, członek Komisji Krajowej, delegat na Krajowy Zjazd Delegatów

tel. 607 662 455

region@solidarnosc.kalisz.pl

Wdowczyk Elżbieta

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu. Skarbnik. Ekspert Biura Konsultacyjno-Negocjacyjnego
tel. 662 02 92 56

elaregion@wp.pl

Walczak Jarosław

Zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu. Sekretarz ZR. Przewodniczący OM Vossloh Skamo, Halfen Produkcja N.Skalmierzyce, tel. 665143131

solidarnosc.vosloh.leviat@gmail.com

Borowski Zenon

Członek Prezydium Zarządu Regionu ds. organizacji uroczystości patriotyczno-religijnych.

tel. 698 101 977

zenonborowski@poczta.onet.pl

Woliński Przemysław

Członek Prezydium Zarządu Regionu ds. rozwoju związku. Przewodniczący OZ Famot Pleszew,

tel. 724 655 274

przemyslaw.wolinski@dmgmori.com

Barbara Stodolna

Członek Zarządu Regionu. Przewodnicząca OZ NSZZ „Solidarność” ZZOZ Ostrów Wlkp., tel. 505932224 stodolna@gmail.com

Krzysztof Kasprzak

Członek Zarządu Regionu Przewodniczący OZ NSZZ „Solidarność” MAHLE Polska S.A., tel. 500297189 krzysztof.kasprzak@pl.mahle.com

Zybała Roman

Członek Zarządu Regionu Przewodniczący OZ NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. tel.: 602 598 524 kzizowlk@wp.pl

Magdalena

Mikołajczyk- Witak

Członek Zarządu Regionu. Przewodnicząca OZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rychtalu, tel. 697 449 494 magda.witak@gmail.com

Zbigniew Gromadzki

Członek Zarządu Regionu Przewodniczący OM NSZZ „Solidarność” MAHLE -Behr Ostrów Wlkp.

tel. 602187948 zbigniew.gromadzki@pl.mahle.com

Zbigniew Buśka

Członek Zarządu Regionu. Przewodnicząca OZ NSZZ „Solidarność” ZOiGO MZO S.A. i RZZO S.A. Ostrów Wlkp., tel. 603 160 390

zbys_64@o2.pl

Wojciech Grzesiowski

Członek Zarządu Regionu Przewodniczący OZ NSZZ „Solidarność” przy Nestle Polska S.A. oddz. w Kaliszu tel. 502 390 428

wojciech.grzesiowski@gmail.com

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.