Władze Regionu

Zarząd Regionu jest władzą wykonawczą, wybraną przez Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność”. Zarząd Regionu koordynuje działalność istniejących w regionie jednostek organizacyjnych Związku oraz reprezentuje Związek wobec pracodawców i ich organizacji, władz samorządowych i administracji rządowej, a także wobec innych organizacji i instytucji.
Zarząd Regionu liczy 16 osób (w tym przewodniczący ZR), które w sposób proporcjonalny reprezentują swoje ośrodki miejskie.
Prezydium Zarządu Regionu – liczy 6 osób i zostało wybrane na wniosek Przewodniczącego Zarządu Regionu przez ZR Wielkopolska Południowa.

Członków Zarządu Regionu wybrano na kadencję 2023 -2028  podczas XXV Walnego Zebrania Delegatów Regionu, które obradowało 2 czerwca 2023 roku w Nowych Skalmierzycach dokonało wyborów, skład Zarządu Regionu przedstawia się następująco:

Niemiec Bernard

Przewodniczący Zarządu Regionu, członek Komisji Krajowej, delegat na Krajowy Zjazd Delegatów

tel. 607 662 455;

region@solidarnosc.kalisz.pl

Magdalena Brzeżańska

Zastępca przewodniczącego

Zarządu Regionu. Skarbnik ZR. Prawnik Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”

tel. 728 383 310;

m.brzezanska@op.pl

Walczak Jarosław

Zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu. Sekretarz ZR. Przewodniczący OM Vossloh Skamo, Leviat N.Skalmierzyce,

tel. 665143131;

solidarnosc.vosloh.leviat@gmail.com

Borowski Zenon

Członek Prezydium Zarządu Regionu

tel. 698 101 977;

zenonborowski@poczta.onet.pl

Woliński Przemysław

Członek Prezydium Zarządu Regionu Przewodniczący OZ Famot Pleszew,

tel. 724 655 274;

przemyslaw.wolinski@dmgmori.com

Arkadiusz Maciejewski

Członek Prezydium Zarządu Regionu,
Organizator Związkowy
tel. 690 815 080;


organizator@solidarnosc.kalisz.pl

Łukasz Kulas

Członek Prezydium Zarządu Regionu, OZ NSZZ „Solidarność” Zakład Linii Kolejowych Ostrów Wlkp.,

tel. 501 245 373;

lukik1969@tlen.pl

Krzysztof Kasprzak

Członek Zarządu Regionu Przewodniczący OZ NSZZ „Solidarność” MAHLE Polska S.A.,

tel. 500 297 189 ;

krzysztof.kasprzak@pl.mahle.com

Piotr Śledź

Członek Zarządu Regionu

Przewodniczący OP NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej S.A. w Kaliszu

601 797 487;

piotr.sledz@poznan.poczta-polska.pl

Zbigniew Gromadzki

Członek Zarządu Regionu, Przewodniczący OM NSZZ „Solidarność” MAHLE -Behr Ostrów Wlkp.

tel. 602187948 ; zbigniew.gromadzki@pl.mahle.com

Zbigniew Buśka

Członek Zarządu Regionu, Przewodniczący OZ NSZZ „Solidarność” ZOiGO MZO S.A. i RZZO S.A. Ostrów Wlkp.,
tel. 603 160 390;

zbys_64@o2.pl

Bogumił Goździk

Członek Zarządu Regionu, Przewodniczący OM NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa Wielkopolski.

tel. 609 565 723 ;

matiusza@tlen.pl

Justyna Krawczyńska

Członek Zarządu Regionu, Przewodnicząca OM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Administracji w Ostrzeszowie i w Kępnie

tel. 663 902 899;

jkrawczyn@op.pl

Barbara Stodolna

Członek Zarządu Regionu,

Przewodnicząca OM

NSZZ „Solidarność”

ZZOZ w Ostrowie Wlkp.

tel. 505 932 224

bstodolna@gmail.com

Paweł Wolniak

Członek Zarządu Regionu, Przewodniczący OZ NSZZ „Solidarność” Nestle Polska S.A. Oddział w Kaliszu

tel. 512 239 739

pawel.wolniak@pl.nestle.com

Tomasz Szymczak

Członek Zarządu Regionu, Przewodniczący OM NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Kalisz”S.A

tel. 532 366 718;

nszz@wsk1.kalisz.pl

Regionalna Komisja Rewizyjna

Rafał Kania

Przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Dominik Kolasiński

Sekretarz Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Marek Perdek

Członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Piotr Matecki

Członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Andrzej Nowacki

Członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Jacek Kryształ

Członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.