Zarząd Regionu

Zarząd Regionu jest władzą wykonawczą, wybraną przez Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność”. Zarząd Regionu koordynuje działalność istniejących w regionie jednostek organizacyjnych Związku oraz reprezentuje Związek wobec pracodawców i ich organizacji, władz samorządowych i administracji rządowej, a także wobec innych organizacji i instytucji.
Zarząd Regionu liczy 12 osób (w tym przewodniczący ZR), które w sposób proporcjonalny reprezentują swoje ośrodki miejskie.
Prezydium Zarządu Regionu – liczy 3 osób i zostało wybrane na wniosek Przewodniczącego Zarządu Regionu przez ZR Wielkopolska Południowa. Wybory władz związku odbywają się co 5 lat.

Członków Zarządu Regionu wybrano na kadencję 2018 -2023  podczas XXII Walnego Zebrania Delegatów, które obradowało 23 czerwca 2018 roku w Kaliszu. Po tragicznej śmierci przewodniczącego ZR Jarosława Wilnera, Nadzwyczajne XXIII WZDR w Kaliszu dokonało wyborów uzupełniających. Od dnia 10 listopada 2018 roku skład Zarządu Regionu przedstawia się następująco:

Niemiec Bernard

Przewodniczący Zarządu Regionu, członek Komisji Krajowej, delegat na Krajowy Zjazd Delegatów

Wdowczyk Elżbieta

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu. Skarbnik. Ekspert Biura Konsultacyjno-Negocjacyjnego
tel. 662 02 92 56 elaregion@wp.pl

Walczak Jarosław

Zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu. Sekretarz ZR. Przewodniczący OM Vossloh Skamo, Halfen Produkcja N.Skalmierzyce, tel. 665143131

Zybała Roman

Członek Prezydium Zarządu Regionu ds. organizacyjnych. Przewodniczący OZ NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. tel.: 602 598 524

Borowski Zenon

Członek Prezydium Zarządu Regionu ds. organizacji uroczystości patriotyczno-religijnych.

tel. 698 101 977

Woliński Przemysław

Członek Prezydium Zarządu Regionu ds. rozwoju związku. Przewodniczący OZ Famot Pleszew,

tel.60047961

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.