AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Aktualności
Obradowała Komisja Krajowa
2018-03-08
27-28 lutego w Gdańsku na pierwszym w 2018 roku zebraniu obradowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”

W obszernym programie Komisji Krajowej znalazły się m.in.

- informacje z prac Prezydium KK, zespołów KK;

- informacje z prac Rady Dialogu Społecznego, Rady Ochrony Pracy;

- przyjęcie uchwał ws. wykonania budżetu KK za 2017 r. i przyjęcia preliminarza budżetu KK na rok 2018;

- przyjęcie uchwały ws. wyborów delegatów na KZD na kadencję 2018 – 2022 (określającej podstawy do ustalenia liczby delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów przypadającej danemu regionowi w kadencji 2018 – 2022;

-  przyjecie uchwały ws. elektronicznych wyborów ( określającej przyjęcie zasad regulujących przeprowadzenie wyborów przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na funkcje związkowe wymienione w § 9 Ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarność w Ordynacji wyborczej) oraz przyjęcie uchwał regulujących działalność różnych struktur związkowych.

Jedną z pierwszych spraw jakie przedstawił przewodniczący KK Piotr Duda była informacja nt. prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (Kodeks pracy) – która wywołała żywą dyskusję.Przewodniczący KK przecieki z prac Komisji Kodyfikacyjnej przedstawił jako sztucznie puszczane przez media i niektórych członków komisji informacje o niektórych propozycjach nowych uregulowań (jak sprawy urlopów, przerw na papierosa, nadgodzin itp.) w zasadzie jako propozycje nieprawdziwe, ponieważ Komisja ma tylko przygotować raport o propozycjach innych, nowych rozwiązaniach w zakresie indywidualnych stosunków w prawie pracy, a decyzje o zmianie Kodeksu pracy będą podejmowane później i przez całkiem inne gremia.Do negocjacji zmian w Kodeksie Pracy jest jeszcze droga daleka .Także pomysły o przedstawicielach załogi, które osłabiłyby pozycję związków zawodowych oraz całe opracowanie zbiorowych stosunków pracy, nie pójdzie do dalszego procedowania  bez uzgodnień z Solidarnością  – stanowczo podsumował przewodniczący KK.

Przewodniczący KK – Piotr Duda poinformował o mającym się odbyć spotkaniu szefów regionów i sekretariatów z Jarosławem Kaczyńskim, już w wyremontowanej sali konferencyjnej nowej siedziby KK w Warszawie przy ul. Prostej 30.

Komisja Krajowa podjęła także uchwałę ws. powołania redaktora naczelnego Tygodnika Solidarność.  Nowym Redaktorem Naczelnym Tygodnika Solidarność został Michał Ossowski - związany z „Solidarnością” od 13 lat, od 2015 roku pełni funkcję prezesa spółki „Tysol”, która z ramienia Związku wydaje Tygodnik Solidarność. - Chciałbym, aby Tygodnik pod moją redakcją był pismem wyrazistym i bezkompromisowy - zapowiedział nowo mianowany redaktor.

KK przyjęła stanowisko w/s polityki klimatyczno-energetycznej,  które będzie przedstawione na Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC)COP24 w Katowicach.

Przedstawiciele sekretariatów branżowych i regionów  przekazali informacje z prac tych struktur oraz problemy z jakimi aktualnie się borykają

16 marca br. w Gdańsku w Sali BHP odbędzie się konferencja „Wolność zrzeszania czy wolność zwalniania” nt.  kwestii – czy konstytucja rzeczywiście zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych.

Jarosław Wilner
przewodniczący ZR

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created