Zbliża się termin nadsyłania zgłoszeń do XVI edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Przypominamy, że do 31 grudnia 2023 r. można nadsyłać ankiety zgłoszeniowe do XVI edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat, od daty przyznania. Laureaci poprzednich edycji Konkursu mogą ponownie ubiegać się o przyznanie Certyfikatu po wygaśnięciu wspomnianego wyżej okresu. Patronat Honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Zgłoszenia rozpatrywane będą według kryteriów określonych w załączniku nr 2 do regulaminu – przez Komisję Certyfikacyjną.

Jak zgłosić pracodawcę

Ankiety zgłoszeniowe (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy przesyłać na adres: Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: certyfikat@solidarnosc.org.pl w terminie do 31 grudnia 2023 roku.

Regulamin konkursu i wszelkie niezbędne dokumenty można pobrać tu: Rusza XVI edycja konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom

źródło: tysol.pl

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.