W RDS brak wspólnego stanowiska w sprawie płacy minimalnej

10 lipca odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Z udziałem Ministerstwa Finansów debatowano o założeniach projektu budżetu państwa na rok 2024, propozycji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2024 i prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prezentowało także propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz propozycję wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku 2024 oraz propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2024 r.

Propozycja strony rządowej

Strona rządowa proponuje następujące wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę:

– od dnia 1 stycznia 2024 r. w kwocie 4242 zł,
– od dnia 1 lipca 2024 r. w kwocie 4300 zł.

  • minimalnej stawki godzinowej:

– od dnia 1 stycznia 2024 r. w kwocie 27,70 zł,
– od dnia 1 lipca 2024 r. w kwocie 28,10 zł.

Dodatkowo strona rządowa proponuje zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. na ustawowym minimum wynoszącym 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r.

Solidarność o minimalnym wynagrodzeniu 

Katarzyna Zimmer-Drabczyk z NSZZ „Solidarność” wskazała, że prognozy są ostrożne szczególnie ze względu na ceny surowców, zaburzenia w sieciach dostaw, agresję Rosji na Ukrainę. Jednak proponowana przez stronę rządową propozycja wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie prognozowanej inflacji jest nie do zaakceptowania. – Musimy nadrobić zaległości, które narosły przez lata, dlatego proponujemy wzrost na poziomie 20%. W kontekście minimalnego wynagrodzenia za pracę proponujemy wzrost na poziomie od 1 stycznia 2024 r. nie mniej niż 13,89%, a od 1 lipca 2024 r. nie mniej niż 6,09%.

14 lipca br. mija termin dla strony pracowników i pracodawców RDS na wypracowanie wspólnego stanowiska w powyższych sprawach.

Autor: mg,kk,kor.

Źródło: tysol.pl

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.