Uwaga! uwaga !Za kilka dni mija ważny termin dla organizacji zakładowych

Zgodnie z art. 25 ust. 2 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych organizacje zakładowe (międzyzakładowe) zobowiązane są do przedstawienia pracodawcy informacji o liczbie członków (według stanu na dzień 30 czerwca) w terminie do 10 lipca 2023 roku.

Ważne, by nie przekroczyć terminu, ponieważ niezłożenie informacji o liczbie członków skutkuje utratą uprawnień zakładowej organizacji związkowej.

Warto także pamiętać, że wskazany przepis nie może stanowić podstawy żądania udostępnienia imiennej listy członków Związku. Ujawnienie takiej informacji pracodawcy stanowiłoby naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.