Ulga podatkowa dla Związkowców w rozliczeniu podatkowym za 2022

Przypominamy o korzystnym rozwiązaniu podatkowym dla związkowców przewidzianym w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. ustawa o PIT). Zmiana obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r. przy czym doszło do jej dodatkowej modyfikacji z dniem 1 lipca 2022 r. Funkcjonuje dla rozliczenia podatkowego za cały 2022 r.

W rozliczeniu podatkowym (PIT) za 2022 r. członek związku zawodowego będzie mógł pomniejszyć dochód o („odpisać od dochodu”) kwotę składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 500 zł. Zmniejszy to podstawę opodatkowania (dochód) członka związku-podatnika za 2022 r. a tym samym spowoduje zwrot podatnikowi części podatku dochodowego (w uproszczeniu) jaka była odprowadzona od kwoty o jaką się dochód pomniejszy. W 2023 r. każde dodatkowe środki finansowe w gospodarstwach domowych się przydadzą.

Żeby odpisać kwotę składek od dochodu za 2022 r. (nie więcej niż 500 zł w roku podatkowym) należy mieć dowód potwierdzający wysokość wydatków na ten cel w 2022 r. Wysokość wydatków ustala podatnik na dwa sposoby w zależności od tego jak odprowadza składki.

W przypadku składek potrącanych przez pracodawcę – na podstawie informacji przekazanej przez pracodawcę-płatnika podatnikowi (zasadniczo PIT-11)

W przypadku opłacających składki indywidualnie – na podstawie  dowodu wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, z którego wynikają co najmniej (to ważne): dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i data wpłaty oraz kwota wpłaconych składek.

Jako działacze związkowi w przypadku składek potracanych przez pracodawcę, upewnijmy się z ostrożności, że działy księgowości zakładu pracy wiedzą o ww. zasadach, a w przypadku członków płacących składki indywidulanie, że ich dowody wpłaty (np. opis w przelewach bankowych – dowody przelewu) zawiera ww. dane, których wymaga ustawa o PIT.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 2c i ust. 7 pkt 5 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).

Witold Witkowski – prawnik

źródło: Region Małopolska

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.