Solidarność na VI Światowym Kongresie Uni Global UNION

Wzmocnienie związków zawodowych w obliczu zmian zachodzących w globalnej gospodarce i związanych z nimi zagrożeń dla pracowników – to najważniejsze tematy VI Światowego Kongresu Uni Global UNION, międzynarodowej federacji związków zawodowych, który obył się w dniach 27-30 sierpnia w Filadelfii. „Solidarność” reprezentowali Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „S” oraz Wiesława Maziarska i Łukasz Mickiewicz z Krajowego Sekretariatu Łączności.

Jak informuje Alfred Bujara, uczestnicy obrad zwracali uwagę na zagrożenia związane ze zmianami zachodzącymi w gospodarce światowej, głównie postępem technologicznym i rozwojem sztucznej inteligencji, co prowadzi do likwidacji stanowisk pracy i wykluczania kolejnych grup pracowniczych.

Jednym z poruszonych problemów było traktowanie pracowników przez międzynarodowe korporacje. – Podkreślano, że pracownicy stają się narzędziem, pozbawia się ich możliwości współdecydowania o sobie, mają jedynie przynosić pracodawcy zysk. Wskazywano na niskie zarobki, które również prowadzą do wykluczenia społecznego. Część pracowników nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb – relacjonuje przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

Natomiast Alfred Bujara w swoim wystąpieniu mówił przede wszystkim o działalności międzynarodowych sieci handlowych w Polsce. Przedstawiciel „Solidarności” zwrócił uwagę na nierówne traktowanie pracowników. Zaznaczył, że w tych samych sieciach handlowych działających w państwach Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej obowiązują różne standardy pracy i płacy. Podkreślił, że polscy pracownicy są znacznie gorzej opłacani. Zarabiają mniej a nakłada się na nich znacznie więcej obowiązków. To prowadzi do wypalenia zawodowego i negatywnie odbija się na ich zdrowiu.

Uczestnicy kongresu Uni Global UNION jednogłośnie podkreślali, że odpowiedzią na zachodzące zmiany mogą być tylko coraz silniejsze i liczniejsze związki zawodowe. Jedną z osób, które zwróciły uwagę na konieczność wzmacniania związków zawodowych była Liz Shuler, przewodnicząca AFL-CIO, największej amerykańskiej centrali związkowej. Wezwała ona pracowników do „organizowania się jak nigdy wcześniej”. – Związki zawodowe są odpowiedzią i zamierzamy nadal wykorzystywać każdą siłę, jaką mamy, aby informować o tym na całym świecie – powiedziała. W obradach uczestniczył także Senator Stanów Zjednoczonych Bernie Sanders, który zaapelował do związkowców o walkę przeciwko zwiększonej koncentracji bogactwa, co mogłoby dać nadzieję na bardziej sprawiedliwą przyszłość.

W sumie w obradach Uni Global UNION wzięło udział 1200 liderów związkowych z ponad 100 państw. Uczestnicy kongresu zdecydowali, że Alfred Bujara w rozpoczynającej się właśnie czteroletniej kadencji będzie pracował w Komitecie Sterującym, gdzie zajmie się problemami pracowniczymi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Źródło: solidarnosc.org.pl/sbhiu/aga

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.