Pamiętamy o sierpniu 1980 roku

Kaliszanie obchodził wczoraj 43. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Mszę św. w intencji Ojczyzny i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” odprawił biskup kaliski Łukasz Buzun w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego.

Wzięli w niej udział m.in. związkowcy na czele z przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Brnardem Niemcem, parlamentarzyści z Marleną Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej na czele, przedstawiciele kaliskiego samorządu, służb mundurowych oraz licznie przybyli kaliszanie.

Po nabożeństwie przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów i znicze pod tablicą ku czci ofiar stanu wojennego w ogrójcu oo. jezuitów. W imieniu kaliskiego samorządu kwiaty złożyli: Tadeusz Skarżyński, przewodniczący Rady Miasta Kalisza oraz radni Artur Kijewski i Leszek Ziąbka.

O znaczeniu związku NSZZ „Solidarność” mówił Bernard Niemiec, przewodniczący zarządu Regionu Wielkopolska Południowa, dziękując zebranym za obecność.

31 sierpnia 1980 r. przedstawiciele strajkujących robotników i komunistycznej władzy podpisali porozumienia sierpniowe. Pierwszy z 21 postulatów brzmiał: „Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych wynikających z ratyfikowanych przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczących wolności związków zawodowych”. Te wydarzenia, zdaniem historyków, zapoczątkowały upadek komunizmu i doprowadziły do pierwszych częściowo wolnych wyborów. Od pierwszych dni września 1980 r. „Solidarność” stała się związkiem zawodowym i ruchem, który objął swym zasięgiem różne sfery życia społecznego i politycznego.

źródło: Kalisz dopisz swoją historię

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.