AktualnościInformacje dla związkowcówPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Szkolenia
Komisja Krajowa
Informacje dla związkowców
E-sprawozdania – zmiana sposobu przekazania
2020-02-27
Przepisy prawne dotyczące obowiązku elektronicznego sporządzania sprawozdań się nie zmieniły, ale istotnie zmienił się sposób przekazania.

Kilka dni temu ukazała się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów aplikacja do nowego sposobu przekazywania SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH (informacja, bilans, rachunek wyników).

Sprawozdania muszą być podpisane elektronicznie – tak jak w roku 2019 za rok 2018, ale ich przekazanie następuje do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) a nie jak dotychczas do urzędów skarbowych.

Przekazanie sprawozdania następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj.

- z wykorzystaniem bezpłatnej dedykowanej aplikacji dostępnej w zakładce Aplikacja,

Wejdź na stronę:

https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/aplikacja/ i wejdź na belkę Przejdź do aplikacji e-Sprawozdania Finansowe