AktualnościInformacje dla związkowcówPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Szkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Pierwsze posiedzenie ZR w nowej kadencji
2018-07-13
Relacja z obrad Komisji Krajowej i wybór Prezydium ZR – to główne tematy pierwszego w nowej kadencji 2018 – 2022 posiedzenia Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa, które odbyło się w poniedziałek, 9 lipca 2018 r.

 

W inauguracyjnym zebraniu uczestniczyli wszyscy członkowie  nowo wybranego, dwunastoosobowego ZR Zbigniew Buśka, Zbigniew Gromadzki, Wojciech Grzesiowski, Krzysztof Kasprzak, Bernard Niemiec,   
Barbara   Stodolna , Jarosław  Walczak, Elżbieta  Wdowczyk, Magdalena   Mikołajczyk - Witak , Przemysław Woliński , Roman   Zybała  oraz Przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej – Łukasz Kulas.

Posiedzenie rozpoczęło się od obszernej  relacji z obrad KK w dniach 19–20 czerwca br., którą przedstawił Przewodniczący ZR – Jarosław Wilner . Oprócz omówienia stałych punktów posiedzenia KK jakimi były informacje z prac: Prezydium KK , Rady Dialogu Społecznego, Rady Ochrony Pracy, sekretariatów branżowych i regionów, przewodniczący przedstawił  i omówił uchwały jakie podjęła KK NSZZ ”Solidarność”  na tym posiedzeniu  (więcej informacji na stronie internetowej Regionu - Aktualności oraz stronach  www.solidarnosc.org.pl  i  tysol.pl ).

W kolejnym punkcie obrad członkowie ZR  ustalili zasady zatrudniania i wynagradzania działaczy etatowych – pracowników  Prezydium ZR i zgodnie z Uchwałą nr 5 XXII WZD Regionu Wielkopolska Południowa ustalili liczbę członków Prezydium ZR, które będzie  się składało z trzech osób, w tym  – przewodniczący.  Na wniosek Przewodniczącego ZR w skład  Prezydium wybrano – Elżbietę Wdowczyk, która będzie pełnić funkcję zastępcy przewodniczącego ZR i skarbnika  oraz  Jarosława Walczaka,  który będzie pełnić funkcję zastępcy przewodniczącego ZR i sekretarza.

Ponad to uchwalono nowy schemat organizacyjny Regionu Wielkopolska Południowa oraz wybrano Radę Regionalnego Funduszu Strajkowego na nową kadencję 2018 – 2022,  której  przewodniczącą została Elżbieta Wdowczyk.

W trakcie obrad Magdalena Brzeżańska, prawnik Regionu przedstawiła  członkom ZR informacje nt. przygotowania do wdrożenia systemu RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Parlament Europejski przyjął w drodze rozporządzenia zmianę prawa o ochronie danych osobowych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym i Polska, muszą dostosować swoje prawo do nowych przepisów, które obowiązują od 25.5.2018 r. W ramach procedury wdrożeniowej muszą zostać wprowadzone zmiany w trzech obszarach: prawnej m.in. zasad przetwarzania danych, obowiązków informacyjnych, klauzuli  zgody na przetwarzanie danych, organizacyjnej: kto ma dostęp do danych i na jakich zasadach oraz IT – dostosowania systemów informatycznych, zabezpieczeń serwera, poczty elektronicznej itp. Wspólnie  omówiono zakres działań  jakie w tym temacie muszą podjąć  organizacje zakładowe, Region oraz Komisja Krajowa.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Decyzją nr 94/18, wobec obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych, zatwierdziło nowy wzór deklaracji członkowskiej . Wzór deklaracji członkowskiej można pobrać na naszej stronie internetowej oraz na stronie Komisji Krajowej.  

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” do końca lipca br. przygotuje jednolite dokumenty dla organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” w zakresie ochrony danych osobowych, które zostaną niezwłocznie rozesłane przez Region, zaraz po ich otrzymaniu. Sprawy te będą omawiane w trakcie spotkań z przewodniczącymi organizacji zakładowych w poszczególnych miastach Regionu oraz podczas organizowanych dla związkowców szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych.

Podczas posiedzenia ZR mówiono sprawy bieżące, w tym również kwestię organizacji obchodów 38. rocznicy odpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, które planowane są w  dniu 2 września 2018 r. w kościele o.o. Jezuitów w Kaliszu.

Jarosław Wilner
przewodniczący ZR

 

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created