AktualnościInformacje dla związkowcówPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Szkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Ostatnie posiedzenie ZR kadencji 2014-2018
2018-06-13
W piątek, 8 czerwca, odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ “Solidarność”

 

W piątek, 8 czerwca, odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ “Solidarność”.  Łącznie w ciągu minionych czterech lat członkowie ZR spotykali się 30 razy.

Zebranie poświęcone było głównie omówieniu dokumentów na zbliżające się Walne Zebranie Delegatów, jednak rozpoczęło się tradycyjnie od przedstawienia przez przewodniczącego i członków Prezydium ZR   informacji z prac Prezydium ZR i sytuacji w organizacjach zakładowych.Podsumowano także przebieg XXVI pielgrzymki robotników i  pracodawców do św. Józefa  kaliskiego. Członkowie ZR zapoznali się ze sprawozdaniem z postępu w realizacji programu wdrażania elektronicznej legitymacji związkowej w Regionie jak i w całym Związku.

Jarosław Wilner, Przewodniczący ZR, przedstawił przygotowania do wdrożenia systemu RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Parlament Europejski przyjął w drodze rozporządzenia zmianę prawa o ochronie danych osobowych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym i Polska, muszą dostosować swoje prawo do nowych przepisów, które będą obowiązywać od 25.5.2018 r. W ramach procedury wdrożeniowej muszą zostać wprowadzone zmiany w trzech obszarach: prawnej m.in. zasad przetwarzania danych, obowiązków informacyjnych, klauzuli zgód przetwarzania danych, organizacyjnej: kto ma dostęp do danych i na jakich zasadach oraz IT – dostosowania systemów informatycznych, zabezpieczeń serwera, poczty elektronicznej itp. Poinformował, że dla związkowców zorganizowane zostaną szkolenia w tym zakresie.

Obszerną relację z przebiegu wyborów na kadencję 2018 – 2022 w Regionie Wielkopolska Południowa przedstawiła Elżbieta Wdowczyk – Przewodnicząca Regionalnej Komisji Wyborczej. W zasadzie wybory dobiegają końca. Wybrano 55 delegatów na WZDR i na ponad 80 zarejestrowanych organizacji jeszcze tylko w kilku organizacjach z różnych przyczyn nie przeprowadzono wyborów władz. Niestety w kilku organizacjach wybory nie zostaną przeprowadzone z powodu braku chętnych do podjęcia i pełnienia funkcji związkowych, a członkowie tych organizacji podejmują decyzje o zaprzestaniu ich działalności.

W trakcie obrad omówiono inne  sprawy dotyczące bieżącego funkcjonowania związku takie jak : przyjęcie uchwał  dot. wykreślenia z rejestru kilku podstawowych jednostek organizacyjnych oraz podjęcie decyzji w celu  rozpoczęcia działań dot. wprowadzenia zarządu komisarycznego w niektórych podstawowych jednostkach organizacyjnych.

W części obrad ZR dot. organizacji XXII  WZD Regionu Wielkopolska Południowa  członkowie ZR  jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu w mijającej kadencji. Zarząd Regionu przygotował i będzie rekomendował delegatom projekty Porządku oraz Regulaminu obrad WZD oraz kilka projektów uchwał dot. m.in.: tur głosowań, organizacji pracy ZR w nowej kadencji tj. liczebności ZR i RKR).

Było to ostatnie w tej kadencji, a dla niektórych członków ZR także pożegnalne posiedzenie ZR.

Sprawozdawczo-wyborcze XXII Walne Zebranie Delegatów NSZZ “Solidarność” Regionu Wielkopolska Południowa odbędzie się, w sobotę 23 czerwca. Już dziś wiadomo, że część członków obecnego Zarządu Regionu nie będzie się starać o reelekcję.

Przewodniczący  ZR Jarosław Wilner podziękował wszystkim pracę za pracę w mijającej właśnie kadencji na rzecz Regionu, za aktywność, zaangażowanie i wspólne podejmowanie skutecznych działań w obronie praw pracowniczych i związkowych oraz  za działania mające na celu rozwój Związku w naszym Regionie i zaprosił do startowania w wyborach do władz regionalnych na nową kadencję.

Walne Zebranie Delegatów Regionu wybierze członków ZR na kolejną kadencję 2018-2022. Przedstawiciele jakich organizacji zakładowych zostaną wybrani? Już niedługo zdecydują delegaci na WZD.

Jarosław Wilner
Przewodniczący ZR

 

 

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created