AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Zarząd Regionu przyjął budżet na rok 2016
2016-03-11
Trzy zagadnienia ekonomiczno-finansowe zdominowały posiedzenie Zarządu Regionu w dniu 10 marca 2016r.

W pierwszej kolejności zarząd regionu rozliczył wykonanie budżetu (planu wpływów i wydatków W-W) za rok 2015. Ponieważ pojęcie wpływów i wydatków (W-W) nie jest tożsame z pojęciem przychodów i kosztów, faktyczny poziomu wpływów i wydatków ewidencjonowany jest w dodatkowym zestawieniu. Daje to możliwość rozliczenia i uzgodnienia co do grosza planu W-W z łącznym stanem kasy i rachunku bankowego. Realizację W-W przygotowała i omówiła szczegółowo zastępca przewodniczącego ZR i skarbnik – Elżbietą Wdowczyk, a w miarę potrzeby członkowie ZR dopytywali o szczegóły. Zebrani jednogłośnie przyjęli realizację wpływów i wydatków (budżet) za rok 2015.

Poziom przychodów i kosztów odzwierciedlany jest w sprawozdaniu kierowanym do urzędu skarbowego. Rachunek wyników, bilans, informacja uzupełniająca oraz CIT-8 , przygotowane zostały na podstawie sald i obrotów kont księgowych. Jak podkreślała z-ca przewodniczącego ZR Elżbieta Wdowczyk, dla związku zawodowego kluczową oceną powinna być ocena aktywów – pokazujących łączne środki finansowe, a tym samym możliwość dalszego funkcjonowania związku przy założonych kosztach. Sprawozdanie do US zostało również przyjęte wszystkimi głosami „za”.

Trzecim i najtrudniejszym w aktualnej sytuacji Regionu elementem było uzgodnienie planu wpływów i wydatków na rok 2016. Region Wielkopolska Południowa nie prowadzi działalności gospodarczej, Zarząd Regionu musiał podjąć decyzje na co i w jakiej wysokości przeznaczyć środki finansowe pochodzące głównie ze składek członkowskich, uzupełnionych niewielkimi dotacjami i refundacjami.

Choć dyskusja była ożywiona, żadne wydatki nie wzbudziły kontrowersji, były zgodne decyzje co do przekazywania środków na fundusze, omawiany plan uznano za celowy i przyjęto również wszystkimi głosami „za”.

Zebranie Zarządu Regionu poświęcone sprawom finansowym trwało o kilka godzin dłużej niż inne zebrania zarządu. Członkowie ZR mają świadomość konieczności prawidłowego i celowego gospodarowania środkami regionu.

Elżbieta Wdowczyk – z-ca przewodniczącego ZR

 

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created