AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
NSZZ "Solidarność" szykuje się do obrony
2015-02-10
NSZZ
Posiedzenie Zarządu Regionu w dniu 10 lutego 2015 roku zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym.

Najważniejszym zagadnieniem omawianym podczas zebrania była sytuacja społeczna w Polsce, w szczególności pod kątem pracowniczym.

Przewodniczący ZR Jan Mosiński zrelacjonował obrady Krajowego Sztabu Protestacyjnego NSZZ "Solidarność". Sztab, składający się z przewodniczących zarządów regionów i przewodniczących rad sekretariatów branżowych, oraz przewodniczącego Komisji Krajowej, 16 stycznia w Katowicach przygotowywał scenariusz działań wspierających protesty górnicze, a 3 lutego w Gdańsku zastanawiał się nad scenariuszem dalszych akcji protestacyjnych w skali kraju.

We wszystkich wypowiedziach działaczy dominowała refleksja nad sytuacją społeczno-gospodarczą i brakiem dialogu ze strony rządu. Dyskusja nad działaniami, mającymi objąć okres aż do jesieni 2015 r, miała odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania, z których każde zaczynało się od słów: co robimy, jeżeli  …… .Wszystkie proponowane rozwiązania i przyjęte koncepcje objęto poufnością. Nie będą więc dalej omawiane.

Poufny charakter miała również dyskusja prowadzona nad scenariuszem działań w naszym Regionie. W trakcie żywej dyskusji zrodziło się kilka projektów. Trudnych w realizacji, czego członkowie Zarządu Regionu mieli świadomość, jednak możliwych i koniecznych ze względu na postępowanie ekipy rządzącej. O przygotowania „obronnych” przed wyniszczającą pracowników polityką rządu (umowy śmieciowe, patologie samozatrudnienia, podwyższony wiek emerytalny, ubóstwo), Zarząd Regionu będzie informował swoich członków w stosownym czasie.

Wymogi określone w ustawie o rachunkowości, spowodowały, że na tym samym posiedzeniu Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" musiał skupić się nad problemem sprawozdań finansowych, które każda jednostka gospodarki narodowej, nawet związki zawodowe, muszą przekazać „państwu”. Zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o rachunkowości, Zarząd Regionu podjął decyzję o zasadach sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014.

Region przykłada wielką wagę do postępowania zgodnego z prawem, nawet tak trudnym jak w kwestiach finansowych. Prowadzone są coroczne szkolenia liderów związkowych odpowiedzialnych za finanse, których wzbogaca się w wiedzę i umiejętności również z tego zakresu.

W najbliższym czasie, 12 i 13 lutego w Kaliszu, później w Ostrowie Wielkopolskim, Wieruszowie, Kępnie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Krotoszynie odbędą się szkolenia z zakresu jednostek mikro i uproszczeń w rachunkowości i sprawozdawczości dla tych jednostek.

 

Zastępca Przewodniczącego ZR

Elżbieta Wdowczyk

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created