AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
O wyborach, o zagrożeniu bezpieczeństwa ciepłowniczego Kalisza i o pomysłach „bankomatów”
2014-02-20
Obrady Zarządu Regionu w dniu 14.02.1014 roku rozpoczęły się krótką relacją przewodniczącego ZR z obrad Komisji Krajowej w Szczecinie.

Na razie nie wzbudza jeszcze emocji termin Krajowego Zjazdu Delegatów, który z powodu kończącej się kadencji władz związku, będzie miał charakter wyborczy. Do 8-9 października 2014 roku jeszcze daleko. (?) Uchwalony klucz liczbowy wyboru delegatów z poszczególnych regionów wskazuje, że Wielkopolskę Południową, oprócz przewodniczącego ZR, będzie reprezentować jeszcze dwóch delegatów. „Walka” o te dwa miejsca odbędzie się w naszym Regionie najprawdopodobniej 14 czerwca.

Dyskusję zebranych wywołały szczególnie dwa zagadnienia: apel Przewodniczącego KK do wszystkich związkowców i sympatyków „Solidarności” o bojkotowanie Lidla w miesiącu lutym 2014 r. Związane jest to z łamaniem podstawowych praw pracowniczych i związkowych przez Zarząd Lidl Polska.

Komisja Krajowa rozpatrzy skierowanie skargi na działania tego Zarządu do instytucji międzynarodowych, m.in. OECD i MOP.

Przedstawiając kolejny problem dyskutowany na zebraniu KK, przewodniczący ZR zaapelował o zbieranie podpisów pod referendum w sprawie przyszłości Lasów Państwowych oraz wolnego obrotu ziemią dla obcokrajowców. Chodzi o spowodowanie takich zmian w prawie, aby wolny obrót ziemią był możliwy dopiero gdy siła nabywcza średniej pensji Polaka będzie stanowiła minimum 90% siły nabywczej średniej pensji mieszkańców pięciu najbogatszych krajów UE.

Miejsca pracy w leśnictwie mogą być zagrożone, naruszenie samowystarczalności finansowej Lasów Państwowych pewne, z powodu wprowadzanej pozaprawną drogą nowelizacji ustawy o lasach państwowych. KK wezwała kategorycznie Parlament i Prezydenta RP do odrzucenia tego projektu.

(więcej o obradach KK na stronie www.solidarnosc.org.pl).

Obradując z kolei nad sprawami dotyczącymi bezpośrednio Regionu Wielkopolska Południowa zebrani kontynuowali temat struktury zarządu regionu w przyszłej kadencji. Gorącej dyskusji nie było, raczej milcząca akceptacja wniosków wypływających ze spotkań z przewodniczącymi komisji zakładowych w regionie: każdy powiat powinien mieć swojego przedstawiciela w Zarządzie Regionu, a pozostali członkowie powinni być dobierani z uwzględnieniem ich kompetencji, umiejętności i kreatywności działania.

Nie obyło się bez wrzucenia kamyczka…. Chwila dyskusji – czy krajowy zjazd podejmie uchwałę o utworzeniu tylko 16 regionów? Jak będziemy wtedy funkcjonować? Oddział Ostrów Wielkopolski do likwidacji? Nie – to nierealne, zdaniem zebranych. Potrzebny jest bezpośredni kontakt z pracownikami, z członkami związku. Tylko duże regiony w strukturze NSZZ "Solidarność", to utrudnienie w skutecznym funkcjonowaniu związku. Tym bardziej, że finansowo „małe” regiony raczej sobie radzą, a na przykład, poziom merytoryczny naszego regionu jest bardzo wysoki, i znany również innym regionom.

Potrzeba odważnego, który w pracy (co najmniej magisterskiej) przedstawi wnioski i rozwiązania kontra propozycjom „16” zawartej w pracy magisterskiej szefa jednego z regionów NSZZ "Solidarność". Odważnego, bo Region Śląsko-Dąbrowski przygotowuje podobno zryw.

Ten problem nie spędza jednak snu z powiek. Region pracuje normalnie, wspomagając pracowników. Czy to wspomaganie powinno się przełożyć również na inne struktury, w szczególności jednostki samorządowe? Czy związkowcy powinni wziąć udział w zbliżających się wyborach samorządowych? Oddzielnej reprezentacji związkowej nie będzie. Ludzie „Solidarności” muszą startować z list partii politycznych. Jak pokazuje doświadczenie – z rożnych partii. Doświadczenie pokazuje również, że możliwości działania z pozycji radnego są o wiele większe niż tylko z perspektywy (nawet) przewodniczącego. Dlatego ludzie „Solidarności” również w nadchodzących wyborach wezmą udział.

Póki co, protesty wobec polityki, szczególnie anty-pracowniczej obecnego obozu władzy będą miały nadal miejsce. Zarząd Regionu omówił kolejne scenariusze akcji protestacyjnych. Plakaty – w przygotowaniu. Szlachetnych twarzy na nich nie uświadczysz?.

Pierwsza pikieta – 27 lutego 2014 roku, pod Ratuszem w Kaliszu. Problemem są kontrowersyjne działania Miasta w zakresie miejskiego systemu ciepłowniczego. Tworzenie kolejnych spółek i przerzucanie majątku, to jak przekonaliśmy się w wielu innych przypadkach, pozorna efektywność biznesowa. Ale i tak w sprawie „ciepła” powinna decydować efektywność energetyczna."Solidarność" chce zwrócić uwagę na bezpieczeństwo energetyczne, cieplne, dla miasta, dla mieszkańców, a właściwie na jego brak, z powodu obecnej polityki Miasta. Patrz Stanowisko nr 11/2013 Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa ws. sytuacji w grupie kapitałowej ENERGA SA

Niedobre wiadomości, nie tylko dla pracowników, członków NSZZ "Solidarność" czy Regionu przyszły z kolei (z ZLK). Kolejny powód do troski dają „bankomaty” , bo tak nazywani są na kolei bankowcy, osoby poprzednio pracujące w bankach, które zaczynają tworzyć swoje wizje. Usunięto niedawno ostatniego prezesa, który miał opinię prawdziwego kolejarza, znał się na kolei i jej uwarunkowaniach.

Pomysły bankowców, zdaniem kolejarskiej „Solidarności” przyniosą więcej szkody niż korzyści. Będzie ”wykolejenie”?

Zarząd Regionu będzie na bieżąco analizował sytuację na kolei, w szczególności w zakładach linii kolejowych. Mamy szczęście, że Zdzisław Jasiński, przewodniczący KZ w Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim jest członkiem Zarządem Regionu, więc w kompetentny sposób podejdziemy do tego tematu.

Regionalna Komisja Wyborcza przekazała informację z przebiegu wyborów władz na nową kadencję. Jak się niestety spodziewaliśmy połowa organizacji w Regionie pozostawiła termin wyborów na marzec. Będzie spiętrzenie. Regionalna Komisja Wyborcza poinformowała, że wszystkie wybory przeprowadzone do 17 stycznia (data ostatniego zebrania RKW) zostały uznane za ważne.

Sekretarz ZR – Elżbieta Wdowczyk

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created