AktualnościInformacje dla związkowcówPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Szkolenia
Komisja Krajowa
Aktualności
Podziękowania dla „Solidarności” Ziemi Pleszewskiej
2020-10-28
Uroczystość zorganizowana przez organizacje zakładowe NSZZ "Solidarność" w Pleszewie przebiegła w pięknej aurze i atmosferze.

 

To będzie długo pamiętana przez nas niedziela. Niedziela 25 października 2020 roku, kiedy NSZZ "Solidarność" w Pleszewie, podczas uroczystej mszy świętej w kościele p.w. Ścięcia św.Jana w Pleszewie, poświeciła sztandar. To replika pierwszego sztandaru NSZZ "Solidarność" Ziemi Pleszewskiej z roku 1981. Wysłużony sztandar „weteran”, znajdzie swoje godne miejsce, najprawdopodobniej w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Pleszewie.

Po mszy świętej upamiętniono 40 lecie powstania NSZZ "Solidarność" składając wiązanki przed tablicą poświęconą „Solidarności”. Tablica została ufundowana na murze pamięci, na 30-lecie NSZZ "Solidarność" przez działaczy związku z wszystkich lat, władze miasta i gminy, władze powiatu, i pleszewskich przedsiębiorców. To kolejna chwila refleksji nad upływającym czasem. Wiele związków przeminęło, a NSZZ "Solidarność – żyje i działa. Nadal wspierana, ale już z Domu Ojca, przez swojego duszpasterza i patrona, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę.

Członkowie NSZZ "Solidarność" oddali hołd swojemu wielkiemu kapłanowi, którego nawoływania (za św. Pawłem z Listu do Rzymian) «Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj» zawsze będą aktualne.

Gdyby nie epidemia, członkowie NSZZ "Solidarność" zostaliby jeszcze razem, wspólnie świętując obchody. Nie chcieliśmy się rozchodzić, potrzebowaliśmy swojego towarzystwa, jednak „czerwona strefa COVID-19” zaprzepaściła takie plany. Wrócimy do tematu, kiedy Polska przestanie być „czerwona”.

Wielkie podziękowania składamy inicjatorce projektu odnowy sztandaru – Hannie Majewskiej (przewodniczącej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Pleszewie) i Przemkowi Wolińskiemu (przewodniczącym KZ NSZZ "Solidarność" przy Famot w Pleszewie), którzy pięknie zorganizowali uroczystości.

Szczególne podziękowanie należą się również Mariuszowi Glapie (przewodniczącemu KO NSZZ "Solidarność" przy Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Pleszewie) i członkom „Solidarności” z KP PSP w Pleszewie, którzy swoim udziałem pięknie uświetnili obchody, nadając im podniosły charakter.

W uroczystościach wzięli udział działacze i byli działacze NSZZ "Solidarność" z terenu Pleszewa, działacze i pracownicy Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" z Przewodniczącym ZR Bernardem Niemcem, oraz poseł na Sejm RP Jan Mosiński.

Elżbieta Wdowczyk

z-ca Przewodniczącego ZR

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created