Ankieta dot. danych statystycznych

Przypominamy o obowiązku przesyłania do Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa ankiet dotyczących danych statystycznych stanu oraz liczebności organizacji związkowych.

Kwestionariusz należy przesyłać do dnia 15 lipca 2023 roku.

Wypełnione formularze można przesyłać tradycyjną pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail: regionwlkp@poczta.fm

Informacje zawarte w kwestionariuszu muszą być zgodne ze stanem faktycznym na dzień 3o czerwca 2023 roku.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.