AktualnościInformacje dla związkowcówPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Szkolenia
Komisja Krajowa
Informacje dla związkowców
Odmrożony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych!
2020-03-04
Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w roku 2020 wyniesie 1550, 25 zł.

 

21 lutego 2020 roku (z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 ) weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 czyli tzw. ustawa okołobudżetowa. Jej treść jest ściśle związana z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2020.

Wprowadzone zmiany dotyczą między innymi odmrożenia podstawy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który będzie w 2020 roku odnosił się do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Odpis ten wzrośnie z kwoty 1271,20 zł do 1550,25 zł.  NSZZ „Solidarność” od lat postulował odmrożenie podkreślając jednocześnie , że wieloletnie zamrażanie podstawy odpisu miało niekorzystny wpływ na możliwości pomocowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. „Solidarność” wyraża nadzieję, że w kolejnych latach nastąpi całkowite odmrożenie podstawy odpisu i pełna realizacja ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

(ew)

źródło:http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/19283-odmrozony-odpis-na-zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created