AktualnościInformacje dla związkowcówPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Szkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Ostatnie w 2017 r. posiedzenie ZR
2017-12-19
Relacja z prac Prezydium ZR i obrad Komisji Krajowej oraz sytuacja w organizacjach zakładowych Regionu – to główne tematy posiedzenia Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa.

Posiedzenie Zarządu Regionu, które odbyło się 13 grudnia br., w siedzibie Związku w Kaliszu prowadził  przewodniczący ZR Jarosław Wilner. Posiedzenie rozpoczęło się od relacji z prac Prezydium ZR. Członkowie Prezydium ZR przedstawili informacje z prac Prezydium ZR pomiędzy posiedzeniami ZR, zrelacjonowali spotkania z przewodniczącymi organizacji związkowych w miastach Regionu oraz wizyt przedstawicieli ZR na zebraniach komisji zakładowych w zakładach pracy.Omówione zostały przede wszystkim sprawy dotyczące zakresu udzielanych konsultacji i wsparcia komisjom zakładowym w prowadzeniu działalności związkowej. Przewodniczący ZR szczegółowo zrelacjonował działania Prezydium ZR ws. realizacji uchwały ZR dot. zakupu samochodu służbowego.

Członkowie ZR przedstawili także sytuację w swoich zakładach pracy i organizacjach związkowych.

Przewodniczący przedstawił relacje z obrad KK w dniach 11–12 grudnia br. w Gdańsku, które odbyły się w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (więcej informacji na stronie www.solidarnosc.org.pl i tysol.pl oraz na stronie Regionu,  w„Nasza Solidarność” –  gazetka ).

Podczas dwudniowego posiedzenia, Komisja spotkała się z nowym Głównym Inspektorem Pracy Wiesławem Łyszczkiem i przewodniczącym Rady Ochrony Pracy posłem Januszem Śniadkiem. 

Główny Inspektor Pracy, zapowiedział ściślejszą współpracę ze związkami zawodowymi, w tym oczywiście z „Solidarnością”. Zapowiedział kontynuację działań swojego poprzednika, Romana Giedrojcia a w szczególności nowelizację ustawy o PIP. W tej kwestii szef „Solidarności” Piotr Duda zapowiedział wsparcie Państwowej Inspekcji Pracy. Wśród innych tematów omówiono również ograniczenie handlu w niedzielę oraz zmiany w rządzie.

Oprócz omówienia stałych punktów posiedzenia KK jakimi były informacje z prac: Prezydium KK , Rady Dialogu Społecznego, Rady Ochrony Pracy, sekretariatów branżowych i regionów, przewodniczący przedstawił  i omówił uchwały jakie podjęła KK NSZZ ”Solidarność” na tym posiedzeniu.

W związku z przypadającą w roku 2018 setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, zważywszy na wkład Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w przywróceniu naszej Ojczyźnie pełni swobód demokratycznych i przynależnego Jej prawa do suwerennych decyzji wobec jej obywateli, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” postanowiła świętować jubileuszowy rok  pod  hasłem „Solidarność dla Niepodległej”.

W drugim dniu obrad, członkowie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” złoży kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców  w Gdańsku. Po tej uroczystości członkowie KK udali się do historycznej Sali BHP na spotkanie opłatkowe.

Po relacji z obrad KK, członkowie ZR zapoznali się ze sprawozdaniem z postępu w realizacji programu wdrażania elektronicznej legitymacji związkowej w Regionie.

Po zakończeniu obrad członkowie ZR orazczłonkowie związkowych pocztów sztandarowych udali się do kościoła o.o. Jezuitów, aby wziąć udział  w obchodach upamiętniających tragiczne wydarzenia wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku.

 


 

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created