AktualnościInformacje dla związkowcówPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Szkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Zarząd Regionu o planach na rok 2017
2017-03-22
Zagadnienia ekonomiczno – finansowe i relacja z obrad Komisji Krajowej to główne tematy posiedzenia Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa, w dniu 17 marca 2017 r.

Pierwsza – prawie trzygodzinna część obrad dotyczyła zagadnień ekonomiczno – finasowych Regionu. Realizację planu wpływów i wydatków, sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz założony przez Prezydium ZR projekt budżetu na 2017 rok przygotowała i szczegółowo omówiła Elżbieta Wdowczyk – zastępca przewodniczącego ZR i skarbnik, wyjaśniając i odpowiadając wyczerpująco na wszystkie pytania członków Zarządu.

Członkowie ZR jednogłośnie przyjęli uchwały ws. wykonania budżetu (plan wpływów i wydatków) za rok 2016 oraz ws. sprawozdania finansowego za rok 2016, a przy jednym głosie wstrzymującym uchwalili budżet (plan wpływów i wydatków) na 2017 rok.

Podczas dyskusji dotyczącej spraw finansowych ZR członkowie ZR poruszyli wiele istotnych dla Związku tak w Regionie, jak i w kraju spraw dot. rozwoju Związku i związanej z tym efektywności szkoleń.

W następnej części obrad członkowie ZR zapoznali się z realizacją postanowień uchwały programowej Krajowego Zjazdu Delegatów z 2014 roku dot. konieczności "opracowania i upowszechnienia legitymacji związkowej, która umożliwia elektroniczny zapis danych". Legitymacja elektroniczna to nowoczesne rozwiązanie. Wszystkie najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym legitymacji. Właściciele tych e-dokumentów będą mogli korzystać z dodatkowych przywilejów związanych z ich posiadaniem. Ponadto, dzięki legitymacji elektronicznej w Komisji Krajowej  powstanie baza danych. Łatwiej będzie można docierać z informacjami do wszystkich członków NSZZ "Solidarność". W projekcie pilotażowym przetestowano już nowe elektroniczne legitymacje jednocześnie w małym i dużym regionie - Podkarpacie i Wielkopolska. 

Projekt wymaga dużego zaangażowania szefów struktur związkowych, ponieważ trzeba będzie dotrzeć z nową deklaracją do każdego członka Związku osobiście. Przeszkolono już koordynatorów do wdrażania programu i w najbliższym czasie rozpocznie się zbieranie deklaracji. Koordynatorem programu w Regionie Wielkopolska Południowa jest zastępca przewodniczącego ZR Elżbieta Wdowczyk.

W dalszej części obrad przewodniczący ZR przedstawił relację z obrad Komisji Krajowej, która odbyła się w dniach 28 lutego – 1 marca br. w Gdańsku (więcej informacji na stronie www.solidarnosc.org.pl oraz tysol.pl.

W kolejnym punkcie obrad członkowie ZR zapoznali się z informacjami z działalności Prezydium ZR z okresu pomiędzy posiedzeniami ZR. Przewodniczący ZR zrelacjonował spotkania z przewodniczącymi i członkami organizacji zakładowych w Ostrowie Wielkopolskim, Pleszewie  i  Kaliszu.

W celu przygotowania planu szkoleń na 2017 rok, Zarząd Regionu nadal oczekuje informacji od organizacji zakładowych o zapotrzebowaniu na konkretne szkolenia (zakresy, tematy).

Kolejny raz członkowie ZR poinformowani zostali o istotnym problemie dot. aktualizacji ewidencji organizacji zakładowych zarejestrowanych w Regionie, dokonywanej na podstawie ankiet - kwestionariuszy informacyjnych. Mimo że obowiązek ich przekazywania przez organizacje związkowe wynika z Uchwały Komisji Krajowej , to nadal wysoki odsetek komisji nie wykonuje tego obowiązku.

ZR ponownie zwraca się do wszystkich organizacji zakładowych zarejestrowanych w Regionie Wielkopolska Południowa o wywiązywanie się z obowiązku przekazywania ankiet - kwestionariuszy informacyjnych.

Przewodniczący ZR – Jarosław Wilner

 

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created