AktualnościInformacje dla związkowcówPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Szkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Pierwsze w 2017 r. posiedzenie Zarządu Regionu
2017-02-06
Relacja z obrad nadzwyczajnej Komisji Krajowej, ocena sytuacji społeczno-politycznej w kraju, sytuacja w organizacjach zakładowych to główne tematy posiedzenia Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa.

Pierwsze w 2017 r. posiedzenie Zarządu Regionu odbyło się 27 stycznia, w siedzibie związku w Kaliszu. Zebranie prowadził Przewodniczący ZR Jarosław Wilner.

Przewodniczący ZR przedstawił relację z obrad nadzwyczajnej Komisji Krajowej, która odbyła się w 9 stycznia br. w Gdańsku (więcej informacji na stronie www.solidarnosc.org.pl oraz tysol.pl

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Krajowej oraz omawianie sytuacji społeczno – politycznej w kraju wywołało otwartą i szczerą dyskusję wśród członków ZR. Działacze w pełni uznali słuszność podjętych przez KK decyzji na posiedzeniu w dniu 9 stycznia br. Stanowisko KK 

W kolejnym punkcie obrad członkowie Prezydium ZR przedstawili informacje ze swojej działalności z okresu pomiędzy posiedzeniami ZR. Omówione zostały przede wszystkim sprawy dotyczące zakresu udzielanych konsultacji i wsparcia komisjom zakładowym w prowadzeniu działalności związkowe. Przewodniczący ZR zrelacjonował spotkania z przewodniczącymi i członkami organizacji zakładowych w Ostrowie Wielkopolskim, Pleszewie  i w Kaliszu. Przekazał informacje z posiedzeń Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (14.12.2016), Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (16.12.2016), Powiatowej Rady Zatrudnienia Kalisz (22.12.2016), w których reprezentuje NSZZ ”Solidarność’.

Członkowie ZR omówili wydarzenia jakie miały miejsce w Regionie od ostatniego zebrania ZR oraz sytuację w niektórych komisjach zakładowych. Podsumowano także realizację planu szkoleń dla związkowców.

W celu przygotowania planu szkoleń na 2017 rok, Zarząd Regionu oczekuje informacji od organizacji zakładowych o zapotrzebowaniu na konkretne szkolenia (zakresy, tematy).

Kolejny raz członkowie ZR poinformowani zostali o istotnym problemie dot. aktualizacji ewidencji organizacji zakładowych zarejestrowanych w Regionie, dokonywanej na podstawie ankiet informacyjnych. Mimo że Uchwała Komisji Krajowej nakłada na organizacje związkowe obowiązek przekazywania ankiet informacyjnych, to nadal zadanie to wykonywane jest w bardzo niskim procencie. Członkowie ZR zwracają się do wszystkich organizacji zakładowych zarejestrowanych w Regionie Wielkopolska Południowa o wywiązywanie się z obowiązku przekazywania ankiet informacyjnych.

Po omówieniu głównych tematów przewidzianych w porządku obrad, członkowie ZR przyjęli uchwały porządkujące rejestr podstawowych jednostek organizacyjnych związku w Regionie.

Zbliżający się koniec obecnej kadencji wymaga przygotowania organizacji wyborów w NSZZ „Solidarność” na nową kadencję 2018 – 2022 co wymaga powołania odpowiednich komisji do ich przeprowadzenia i w związku z tym członkowie ZR na wniosek Przewodniczącego uznali potrzebę zgłoszenia do Komisji Krajowej kandydatury Elżbiety Wdowczyk – z-cy przewodniczącego ZR na członka Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność”.

Zebrani dokonali także podsumowania XXI sesji WZDR NSZZ „S” Wielkopolska Południowa i obchodów - upamiętniających tragiczne wydarzenia wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981.

Przewodniczący ZR dziękując działaczom i członkom Związku za uczestnictwo w obradach i uroczystościach szczególne podziękowanie skierował dla pocztów sztandarowym za uświetnienie oprawy wszystkich uroczystości i ceremonii związanych z działalnością Związku. Jarosław Wilner zwrócił jednak uwagę na niską frekwencję delegatów na obradach XXI sesji WZDR NSZZ „S” Wielkopolska Południowa. 

W punkcie dotyczącym spraw różnych oraz wolnych głosach i wnioskach poruszono kwestie dot. stanowiska związku wobec zbliżających się wyborów samorządowych oraz  potrzeby funkcjonowania niezależnego  związkowego ośrodka analiz działającego w zakresie odpowiadającym celom i zadaniom określonym w „Statucie NSZZ „Solidarność”.

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created