AktualnościInformacje dla związkowcówPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Szkolenia
Komisja Krajowa
Wybory w NSZZ "Solidarność"
Wybory w NSZZ "Solidarność" w Mahle Krotoszyn. Krzysztof Kasprzak – przewodniczącym KM
2018-03-14
Wybory w drugiej największej organizacji NSZZ "Solidarność" w Regionie NSZZ "Solidarność" Wielkopolska Południowa odbyły się w sobotę 10 marca 2018 roku.

Licznie zebranych delegatów i gości: „przewodniczącego – seniora” jak żartobliwie nazwano Tadeusza Kubiaka, dyrektora Mahle Polska w Krotoszynie – Tadeusza Karolczaka, reprezentację NSZZ "Solidarność" – przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" przy Mahle Behr w Ostrowie Wielkopolskim – Ryszarda Lubońskiego i jego zastępcę Zbigniewa Gromadzkiego, przewodniczącego ZR Jarosława Wilnera i jego zastępcę – Elżbietę Wdowczyk, powitał Krzysztof Kasprzak, przewodniczący KM, otwierając zebranie wyborcze w NSZZ "Solidarność" przy Mahle Polska w Krotoszynie.

Na prośbę przewodniczącego i delegatów, zebranie poprowadziła Elżbieta Wdowczyk.
Sześćdziesięciu sześciu zebranych delegatów i 5 procesów wyborczych stanowiło nie lada wyzwanie do sprawnego prowadzenia zebrania.

Przewodnicząca RKW Ela Wdowczyk, zwróciła uwagę, że przeprowadzenie wyboru delegatów w 51 okręgach wyborczych wymagało od przewodniczącego KM i jego zastępców dobrego przygotowania organizacyjnego, a efekty tej pracy, zapisane w uporządkowanych, jasnych, przejrzystych a przy tym wymaganych odgórnie dokumentach, można zaliczyć do najlepiej przygotowanych wyborów w Regionie.
Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" na kolejna kadencję został wybrany Krzysztof Kasprzak. Uzyskał poparcie prawie wszystkich delegatów, którzy widząc sposób prowadzenia związku i podjęte działania, w tym wzrost liczby członków, po zaledwie półrocznym liderowaniu Krzysztofa Kasprzaka (od września 2017 roku, kiedy z funkcji przewodniczącego zrezygnował Tadeusz Kubiak, który odszedł na emeryturę), w nim pokładają nadzieję na sprawne, optymalne rozwiązywanie problemów pracowniczych i efektywny dialog z pracodawcą.


(na zdjęciu od lewej: Krzysztof Kasprzak - przewodniczący KM i Piotr Matecki - z-ca przewodniczącego KM)

Duża liczebność członków w organizacji spowodowały konieczność szerokiej reprezentacji przedstawicieli poszczególnych wydziałów w komisji międzyzakładowej. Z tego powodu liczba członków komisji została ustalona na 21 osób (łącznie z przewodniczącym KM). Delegaci podjęli uchwałę o wyborze prezydium KM, oddając członkom komisji ustalenie liczebności prezydium.
Kontrolę nad organizacją sprawować będzie 5-cio osobowa komisja rewizyjna, pod przewodnictwem Karola Szóstaka. Jak zauważyła zastępca Przewodniczącego ZR –Ela Wdowczyk, wzorcowe działania poprzedniej komisji rewizyjnej, pod przewodnictwem Marka Czubaka, są godne naśladowania. Sprawozdanie z działalności poprzedniej komisji rewizyjnej pokazało wzorcowy, prawidłowy sposób kontroli nad organizacją.
W przerwanym obiadem procesie wyborczym, delegaci dokonali jeszcze wyboru pięciu delegatów do Sekcji Krajowej Branży Metalowców, oraz czterech delegatów na WZD Regionu NSZZ "Solidarność" Wielkopolska Południowa: Krzysztofa Kasprzaka, Tomasza Marciniaka, Piotra Mateckiego i Macieja Żojdzia.
Szczególne podziękowanie za najszybsze jak to było możliwe, ale bardzo dokładne i rzeczywiste ustalenie wyników wyborów, należy się komisji skrutacyjnej w składzie: Roman Kołodziej, Stanisław Kozal, Józef Nagler i Waldemar Drukarczyk.