AktualnościInformacje dla związkowcówPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Szkolenia
Komisja Krajowa
Wybory w NSZZ "Solidarność"
Roman Rutkowski ponownie liderem NSZZ "Solidarność" przy ENERGA OPERATOR S.A. Oddział Kalisz
2018-03-14

Organizacja międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" przy ENERGA OPERATOR S.A. Oddział Kalisz, jest jedną z najliczniejszych organizacji w Regionie, mimo, że zmiany organizacyjne po stronie pracodawców i odejścia na emerytury, poważnie uszczupliły ilość członków związku. Działania przewodniczącego i komisji sprawiają jednak, że powoli, ale systematycznie członków przybywa.

NSZZ "Solidarność" przy ENERGA OPERATOR S.A. Oddział Kalisz zarejestrowana jest w regionie Wielkopolska Południowa, ale cztery wewnętrzne organizacje wydziałowe: w Koninie, Turku, Słupcy i Kole zarejestrowane są w Regionie Konińskim. Dlatego wybór delegatów na WZD regionu został dokonany tylko na WZD Regionu NSZZ "Solidarność" Wielkopolska Południowa. Organizacje wydziałowe z regionu konińskiego dokonały wyboru zgodnie z kluczem wyborczym i harmonogramem ustalonym przez Region Koniński.

Niekwestionowanym liderem NSZZ "Solidarność" przy ENERGA OPERATOR S.A okazał się Roman Rutkowski. Ten charyzmatyczny przywódca zdał szczegółową relację z podejmowanych, optymalnych zdaniem NSZZ "Solidarność" działań w branży energetycznej, w trudnościach w dialogu na rzecz racjonalnych struktur organizacyjnych pracodawców. Wskazał też na osiągnięcia w rozwiązywaniu problemów pracowniczych i konfliktów. Wszyscy delegaci, w tajnym głosowaniu, opowiedzieli się za pełnieniem przez Romana Rutkowskiego funkcji przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" przy ENERGA OPERATOR S.A.

Delegaci na MZD zdecydowali, ze liczba członków komisji zakładowej wynosi 18 osób. Na mocy odrębnej uchwały MZD jej członkami stali się przewodniczący wewnętrznych jednostek organizacyjnych, czyli przewodniczący komisji oddziałowych i wydziałowych oraz 6 osób wybranych z listy ogólnej. Delegaci, na wniosek przewodniczącego KM zdecydowali, że prezydium komisji nie będzie tworzone.

Każda organizacja, a szczególnie tak duża, wymaga mądrej kontroli. Wybór Moniki Krzywdy – przewodniczącej komisji rewizyjnej, Małgorzaty Drobniewskiej, Agnieszki Kliber i Waldemara Kałuża, daje nadzieje na rzetelne nadzorowanie działalności organizacji. Sprawozdanie złożone przez poprzednią komisję rewizyjną, pracującą również pod przewodnictwem Moniki Krzywdy, było jednym z najlepiej przygotowanych, merytorycznych sprawozdań dokonanych na zebraniach wyborczych przez komisje rewizyjne w Regionie Wielkopolska Południowa.

Delegaci MZD wybrali również swoich reprezentantów do sekcji branżowych oraz delegatów na WZD Regionu NSZZ "Solidarność" Wielkopolska Południowa. Roman Rutkowski, którego macierzystą organizacją jest organizacja wydziałowa w Koninie, nie mógł startować w tych wyborach. Organizację Międzyzakładowa przy ENERGA OPERATOR S.A na WZDR reprezentować będą: Bernard Niemiec, Paweł Zawadzki i Rafał Kania.

Wybory nadzorowała Elżbieta Wdowczyk

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created