AktualnościInformacje dla związkowcówPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Szkolenia
Komisja Krajowa
Wybory w NSZZ "Solidarność"
Wybory w urzędzie skarbowym
2018-03-14

W ostatniej kadencji struktura NSZZ "Solidarność" przy urzędach skarbowych w Wielkopolsce uległa istotnym zmianom.  Dostosowując się do zmian organizacyjnych Urzędów, połączono dotychczasowe organizacje z terenu całej Wielkopolskie w jedną organizację zakładową, i utworzono w dotychczasowych urzędach wewnętrzne jednostki organizacyjne, w celu zapewnienia kontynuowania członkostwa w NSZZ "Solidarność".

W bardzo dobrej atmosferze, przy bardzo dobrej frekwencji, członkowie NSZZ "Solidarność" przy I Urzędzie Skarbowym w Kaliszu dokonali wyboru władz na nową kadencję. Niekwestionowaną liderką, ze 100% poparciem w tajnym głosowaniu, okazała się dotychczasowa przewodnicząca Komisji – Anna Pilarczyk. O wielkim autorytecie Ani, jej zaangażowaniu w prowadzeniu dialogu społecznego i rozwiązywaniu problemów pracowniczych, świadczyła, poprzedzająca wybory, dyskusja prowadzona przez zebranych.

Przewodniczącą wspierać będą w działaniach związkowych: Piotr Bielewicz, Sławomir Kołata, Alicja Łagoń i Ela Sołtysiak.

Komisja rewizyjna, w składzie Aleksandra Biesiada, Agnieszka Jankowiak-Kamińska, Andrzej Józefowicz kontrolować będzie prace organizacji pod względem zgodności z prawem.

Zebrani dokonali również wyboru 4 delegatów na zakładowe zebranie delegatów w Poznaniu.
„Kalisz” reprezentować będą: Anna Pilarczyk, Alicja Łagoń, Piotr Bielewicz, Sławomir Kołata.

Z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej wybory nadzorowała Elżbieta Wdowczyk.

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created