AktualnościInformacje dla związkowcówPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Szkolenia
Komisja Krajowa
Wybory w NSZZ "Solidarność"
Proces wyborczy rozpoczęty
2017-12-12
Rozpoczął się okres wyborczy w NSZZ "Solidarność". Przewodnicząca Regionalnej Komisji Wyborczej, Elżbieta Wdowczyk, przeprowadziła już, w różnych miastach Regionu, sześć szkoleń poświęconych zasadom wyborczym i prawidłowemu przebiegowi wyborów.

Szczególny nacisk został położony na procedury wyboru delegatów i tok zebrań związkowych.

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia działań wyborczych było podjęcie przez Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Wielkopolska Południowa uchwał, z których wynika:

I. Szczegółowy harmonogram wyborów: czytaj uchwała nr 50/2017

Wybory władz organizacji zakładowych i międzyzakładowych odbywają się w terminie od 1 listopada 2017 do 31 marca 2018 roku.

Wybory władz niższych jednostek organizacyjnych NSZZ "Solidarność" (oddziałowych, wydziałowych, podzakłaodwych, kół) odbywają się w terminie określonym przez odpowiedni organ w organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, nie później niż do 28 lutego 2018 roku.

Wybory delegatów na WZDR w okręgu naturalnym (nie mniejszym niż 50 uprawnionych członków związku) odbywają się w terminie od 1 listopada 2017 do 31 marca 2018 roku.

Wybory elektorów w organizacjach niespełniających wymogu okręgu naturalnego odbywają się w terminie od 1 listopada 2017 do 28 lutego 2018 roku.

Wybory delegatów na WZDR w okręgach łączonych, spośród elektorów, odbywają się w terminie do 31 marca 2018 roku.

II. klucz liczbowy do wyboru delegatów na WZDR i i termin rejestracji protokołów z wyborów elektorów i delegatów: czytaj uchwała nr 51/2017

Mandat delegata na WZDR przypada na każde rozpoczęte 80 uprawnionych członków związku.

Minimalna wielkość okręgu wyborczego wynosi 50 uprawnionych członków związku.

Jednostka organizacyjna, której liczba członków nie jest mniejsza od minimalnego okręgu wyborczego stanowi okręg naturalny.

W jednostkach organizacyjnych niespełniających wymogu okręgu naturalnego tworzy się okręgi łączone

W celu utworzenia okręgu łączonego wybiera się elektorów.

Na każde rozpoczęte 10 uprawnionych członków związku przypada 1 mandat elektora.

Wyboru delegata w okręgu łączonym dokonuje zebranie elektorów.

Zarząd Regionu ustalił terminy:

rejestracji protokołów z wyborów elektorów – na dzień 28 lutego 2018 roku,

rejestracji protokołów z wyboru delegatów – na dzień 14 kwietnia 2018 roku

zgłoszenia tworzenia okręgów wyborczych do wyboru delegatów z elektorów - do dnia 5 marca 2018 roku.

cdn

Elżbieta Wdowczyk

Przewodnicząca RKW