AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Informacje dla związkowców
2013-10-03
Ubezpieczenie ucznia. Obowiązkowe czy nie?
Rozpoczęcie roku szkolnego to dla rodziców to czas, kiedy czekają ich duże wydatki. Nowe podręczniki, tornistry, zeszyty i inne przybory szkolne, ale i opłaty, których domaga się szkoła. Ale czy musimy wszystkie je płacić?
Ubezpieczenie ucznia. Obowiązkowe czy nie?
2013-02-26
Wypowiedzenie warunków umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych
Czy można nie wyrazić zgody na zmianę warunków pracy i płacy, jakie grożą za to konsekwencje? Czy w takim wypadku przysługuje pracownikowi odprawa?
2013-05-16
Ustawa śmieciowa
Już za kilka miesięcy mają się zmienić zasady gospodarki odpadami. Co, oprócz cen za wywóz śmieci, zmieni nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości?
Ustawa śmieciowa
2013-02-08
Przekazywanie pasków z wynagrodzeniem – obowiązkowe czy nie?
Czy pracodawca ma obowiązek przekazywania pracownikom tzw. pasków wynagrodzeń i w jakiej formie?
2012-06-26
Sąd Najwyższy ostatecznie o liście imiennej
Pracodawca musi konsultować z organizacją zakładową zamiar zwolnienie pracownika i nie może zasłaniać się brakiem listy pracowników objętych ochroną organizacji związkowej.
2012-05-09
Spór zbiorowy – trzeba sprecyzować postulaty
Komisja zakładowa zgłosiła pracodawcy spór zbiorowy, żądając przestrzegania przepisów regulaminu pracy oraz ustawy o zwolnieniach grupowych. W odpowiedzi pracodawca przysłał pismo, w którym stwierdził, że żądania komisji nie mogą być przedmiotem sporu.
2012-04-23
Wypowiedzenie umowy o pracę
Przyczyna wypowiedzenia o pracę musi być prawdziwa i skonkretyzowana
2012-01-23
Niepełnosprawni muszą pracować dłużej
Zmiany w przepisach dotyczące czasu pracy osób niepełnosprawnych.
2011-09-26
Dłuższy urlop macierzyński i tacierzyński
Te pracownice, które zostały niedawno mamami i te, które urodzą wkrótce, będą mogły skorzystać z dłuższego urlopu macierzyńskiego dzięki temu, że zwiększy się długość dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
Dłuższy urlop macierzyński i tacierzyński
2011-04-03
Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia art.31 ust. 1 ustawy o zw. zaw.
Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy.
NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created