AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Informacje dla związkowców
Obowiązek informowania pracodawcy o liczbie członków związku
2014-05-13
Przypominamy naszym członkom o konieczności informowania pracodawcy co kwartał o liczbie pracowników – członków związku zatrudnionych u pracodawcy.

Przypominamy naszym członkom o konieczności  informowania pracodawcy co kwartał o liczbie pracowników – członków związku zatrudnionych u pracodawcy. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować negatywne skutki zarówno w sferze prawa zbiorowego jak i indywidualnego dla naszych członków. W sprawie tej wypowiedział się Sąd Najwyższy:
Skutki nieprzedstawienia pracodawcy przez organizację związkową informacji o łącznej liczbie członków

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 2012-12-20, III PZP 7/12

Opubl: Biuletyn SN rok 2012, Nr 12

Teza:

Nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową informacji, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) powoduje, że nie są wadliwe czynności podjęte przez pracodawcę bez wymaganego współdziałania z tą organizacją, aż do dnia przedstawienia tej informacji.

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created