AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Informacje dla związkowców
Ubezpieczenie ucznia. Obowiązkowe czy nie?
2013-10-03
Ubezpieczenie ucznia. Obowiązkowe czy nie?
Rozpoczęcie roku szkolnego to dla rodziców to czas, kiedy czekają ich duże wydatki. Nowe podręczniki, tornistry, zeszyty i inne przybory szkolne, ale i opłaty, których domaga się szkoła. Ale czy musimy wszystkie je płacić?

Już na pierwszej wywiadówce nauczyciele wyliczają na co jeszcze rodzice muszą przygotować pieniądze. Wśród tych wydatków są również ubezpieczenia, najczęściej NWW (następstw nieszczęśliwych wypadków), czasem dodatkowo np. od kradzieży w szatni. Warto wiedzieć, że ubezpieczenia te nie są obowiązkowe i nie musimy wcale się na nie decydować. Ministerstwo Edukacji Narodowej wystosowało nawet w tej sprawie specjalny komunikat -  Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje i przypomina, że obowiązujące prawo nie nakłada na szkołę (dyrektora szkoły) i na rodziców obowiązku ubezpieczenia uczniów. Ubezpieczenie NWW (następstw nieszczęśliwych wypadków) jest umową zawartą pomiędzy firmą ubezpieczeniową, a rodzicami, dlatego decyzję o ewentualnym zawarciu umowy ubezpieczeniowej podejmują właśnie rodzice. To oni lub osoba przez nich upoważniona podpisuje polisę ubezpieczeniową. Oznacza to, że jeśli rodzice podejmą taką decyzję, mogą upoważnić dyrektora szkoły, aby działał w tym zakresie w ich imieniu. Reprezentowanie to nie oznacza jednak podejmowania decyzji - dyrektor szkoły nie może swobodnie dysponować funduszami rodziców. Nie jest również właściwą sytuacja, gdy rodzice nie mają wpływu na wybór firmy ubezpieczeniowej i zakresu ubezpieczenia. – czytamy na stronie www.men.gov.pl

Obowiązkowe ubezpieczenia obejmują posiadaczy pojazdów, rolników oraz przedstawiciele niektórych zawodów. Także kluby sportowe muszą ubezpieczyć swoich zawodników, w tym wypadku obowiązek opłacenia takiego ubezpieczenia spoczywa na władzach klubu.

Często jednak dyrektorzy szkół naciskają na rodziców, aby ci ubezpieczyli swoje dziecko. nawet jeśli skorzystamy z oferowanego przez szkołę ubezpieczenia, nie oznacza to, że pracownicy placówki są zwolnieni z odpowiedzialności za nasze dzieci. Jeśli uczniowi faktycznie przytrafiłby się wypadek, bardzo łatwo będzie udowodnić, że dziecko było niedopilnowanie i szkoła nie zapewniła odpowiednich warunków bezpieczeństwa. Wówczas oprócz odszkodowania z tytułu NW, można starać się o wypłatę odpowiedniego zadośćuczynienia od szkoły. Takie zdarzenie mało miejsce w jednej z kaliskich szkół. Uczeń, który został pobity przez kolegów, winą za ten wypadek obarczył szkołę i domagał się odszkodowania. Sąd uznał, że palcówka oświatowa nie zapewniła odpowiednich warunków bezpieczeństwa i nakazał wypłatę zadośćuczynienia.

Nie odrzucajmy jednak wszystkich ofert ubezpieczeniowych proponowanych przez dyrektorów szkół, zanim w ogóle się z nimi zapoznamy. Warto przeczytać jakie zdarzenia takie ubezpieczenie obejmuje i zdecydować, czy przystępujemy do danego ubezpieczenia czy też nie. O swojej decyzji nie trzeba informować dyrekcji szkoły za pomocą specjalnych podań i pism. Podobnie jest z opłatami za komitet rodzicielski. Są to składki dobrowolne i nie ma obowiązku ich uiszczać.

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created