AktualnościInformacje dla związkowcówPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Szkolenia
Komisja Krajowa
Szkolenia
Zapraszamy na szkolenia. Czekamy na propozycję dodatkowych tematów
2016-02-22
- informacja z podstrony "Aktualności" z dnia 12 stycznia 2016 r.

W Zarządzie Regionu trwają dyskusje na temat szkoleń organizowanych przez region w roku 2016. Zbierane są informacje od komisji zakładowych o zapotrzebowaniu na konkretne szkolenia. Informacja zwrotna idzie dość opornie – jak zresztą co roku. Mamy już chyba tak wyszkolonych działaczy (oprócz jednego), że dodatkowych oczekiwań raczej brak. Z punktu widzenia „szkoleń”, istotnym problemem jest podniesienie kompetencji, poziomu wiedzy i doświadczenia członków komisji rewizyjnych. Wielu działaczy, którzy z założenia powinni być co najmniej tak kompetentni jak ci, których kontrolują, przyjmuje pod presją wybór do komisji rewizyjnej jako krok ostateczny (zło konieczne?)– bo ktoś w rewizyjnej być musi. Inaczej nie może działać cała organizacja. Żeby wiedzieć co i jak kontrolować, trzeba mieć wiedzę na temat zasad funkcjonowania organizacji (czyli „Solidarności”) zawartą w Statucie i uchwałach odpowiednich władz. Trzeba znać podstawowe zasady dotyczące zarzadzania finansami związku i rozliczeń z fiskusem. Dlatego, kolejny rok Zarząd Regionu będzie przywiązywał szczególna wagę do udziału w szkoleniach członków komisji rewizyjnej. Nie tylko na ewentualnym odrębnym szkoleniu, przeznaczonym dla komisji rewizyjnej, ale przede wszystkim na szkoleniach co do zasady „podstawowych”, na których „wymieszani” z członkami komisji zakładowych, muszą poznać podstawowe słownictwo i zasady funkcjonowania związku. Dlatego kontynuowane będą szkolenia z zakresu prawa wewnątrzzwiązkowego (jak pokazuje codzienne życie w NSZZ „Solidarność” nigdy tego tematu nie jest za dużo), Działacze komisji zakładowych będą mogli wziąć udział w szkoleniu z zakresu negocjacji. Na pewno będzie to szkolenie wyjazdowe, prawdopodobnie 4-dniowe. Bieżące zmiany w kodeksie pracy przedstawione zostaną w sposób uporządkowany na szkoleniu jednodniowym, stacjonarnym, które prowadzone będzie w każdym powiatowym mieście naszego Regionu. Jeżeli znajdą się zainteresowani, przeprowadzone zostanie również 2 lub 3 dniowe, wyjazdowe szkolenie „czas pracy”. Po dwa dni poświęcone zostanie na każde szkolenie podnoszące kompetencje działaczy zakładowych: „Profesjonalizm organizacji związkowej” i „Bycie liderem to zobowiązuje”. Na razie nie ma zapotrzebowania na powtarzanie szkolenia zarządzanie finansami związku. Maglowany od kilku lat temat (co, jak co – ale finanse muszą być przejrzyste!) – przyniósł już chyba dobre rezultaty, wydaje się, że będzie można poprzestać na konsultacjach, wg zapotrzebowania komisji. W tej sprawie zainteresowane komisje prosimy o kontakt już teraz, a nie pod koniec marca. Jedynym pewnym, uzgodnionym już terminem szkoleń jest 17-18 lutego 2016 roku. W tych dniach odbędzie się szkolenie z rozwoju związku. Gdzie, o której dokładnie godzinie – jeszcze odrębnie poinformujemy. Zachęcamy wszystkie komisje do zapisów. Pierwsi zainteresowani już się zgłosili.          (– Szkolenie odbyło się w przewidzianym terminie, informacje ze szkolenia w podstronie "Aktualności". ( jw przew))                                                                                                      Powyższe informacje o szkoleniach mają na celu wskazanie priorytetów Zarządu Regionu w tym zakresie. Szczegółowe informacje kiedy i gdzie odbędą się poszczególne szkolenia – przedstawimy z odpowiednim wyprzedzeniem.  
(jw przew) za http://www.solidarnosc.kalisz.pl/index.php?str=12&id=2824

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created