AktualnościInformacje dla związkowcówPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Szkolenia
Komisja Krajowa
O nas

   Region NSZZ "Solidarność" Wielkopolska Południowa obejmuje swoim działaniem 78 organizacji zakładowych i międzyzakładowych z rejonu dawnego województwa kaliskiego, z wyłączeniem obszaru Jarocina. Od strony północnej sięga do Kotlina i Zbierska, południowe granice wyznacza obszar Wieruszowa i Kępna.

     "Region"  - to jednostka organizacyjna NSZZ "Solidarność" , posiadająca własną strukturę administracyjną, finansową i majątkową. Posiada osobowość prawną.

Zgodnie ze Statutem NSZZ "Solidarność"  w każdym regionie  zarządzanie związkiem odbywa się na trzech płaszczyznach: władzy wykonawczej, władzy kontrolnej i władzy stanowiącej.

Władzą wykonawczą w Regionie jest Zarząd Regionu. Zarząd koordynuje działalność istniejących w regionie jednostek organizacyjnych oraz reprezentuje Związek wobec pracodawców i ich organizacji, władz samorządowych i administracji rządowej, a także wobec innych organizacji i instytucji.

Władzę kontrolną sprawuje Regionalna Komisja Rewizyjna.

Najwyższą władzą na poziomie regionu jest Walne Zebranie Delagatów Regionu. W Statucie NSZZ "Solidarność" określa się ją jako władzę stanowiącą.

Region NSZZ "Solidarność" Wielkopolska Południowa ma siedzibę w Kaliszu, na ulicy 3 Maja 13a/1.

Codzienną pomoc, nadzór, koordynację i jednostek organizacyjnych oraz prace administracyjne, księgowe Regionu (jako osoby prawnej) wykonują:

  1. Etatowi działacze Zarządu Regionu (Przewodniczący Bernard Niemiec i zastępca Przewodniczącego Elżbieta Wdowczyk),
  2. ekspert Biura Konsultacyjno-Negocjacyjnego,
  3. prawnik lub Kancelarie prawnicze, lub Kancelarie Adwokackie
  4. Pracownicy sekretariatu biura w Kaliszu,
  5. Księgowość.


    Region wydaje miesięcznik "Nasza Solidarność" oraz "Gazetę Plakatową", gdzie podawane są aktualne informacje i artykuły z życia związku w kraju i Regionie.Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" przy Zarządzie Regionu

    KM NSZZ "Solidarność" przy Zarządzie Regionu Wielkopolska Płd. NSZZ "Solidarność", w Kaliszu istnieje od 14 marca 1991 r. Jest to organizacja międzyzakładowa, zrzeszająca osoby, w których zakładach pracy nie istnieje związek zawodowy "Solidarność". Do KM NSZZ "S" mogą także wstępować osoby bezrobotne. Do naszej organizacji związkowej należą osoby zatrudnione w: Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kaliszu (Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" w Kaliszu) oraz Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" Wielkopolska Południowa w Kaliszu.

    Terenem działania Komisji Międzyzakładowej jest Kalisz i powiat kaliski. Chroni ona interesy swoich członków i może występować w ich imieniu w zakresie prawa pracy wobec pracodawców.

    Komisja ma swoją siedzibę przy Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" Wielkopolska Południowa w Kaliszu przy ulicy 3-go Maja 13A/1.

    Wszystkie osoby zainteresowane działalnością związkową i pragnące przystąpić do nas proszone są o kontakt z sekretariatem Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" - tel. 062 767 11 14.

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created