AktualnościInformacje dla związkowcówPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Szkolenia
Komisja Krajowa
Biuro Konsultacyjno-Negocjacyjne

Biurem Konsultacyjno-Negocjacyjnym kieruje mgr Elżbieta Wdowczyk,

tel: 662 02 92 56, lub stacjonarny (62) 767 11 14 wybrać 22 ,  e-mail elaregion@wp.pl 

Biuro Konsultacyjno - Negocjacyjne Zarządu Regionu udziela pomocy w zakresie indywidualnych praw i interesów pracowniczych oraz zbiorowego prawa pracy organizacjom NSZZ "Solidarność".

BKN prowadzi również szkolenia związkowe.

Zadania te BKN realizuje w szczególności poprzez:

Udzielanie porad członkom Związku w zakresie: prawa pracy, ochrony pracy, zatrudnienia i bezrobocia oraz ubezpieczeń społecznych

Podejmowanie, w porozumieniu z przewodniczącym komisji,  interwencji u pracodawcy w sprawach indywidualnych członków Związku.

Podejmowanie, w porozumieniu z komisją, interwencji u pracodawców w przypadku naruszania praw związkowych.

Sporządzanie skarg do Państwowej Inspekcji Pracy w przypadku naruszania przez pracodawcę prawa pracy.

Przygotowanie organizacji związkowych do negocjacji.

Bezpośredni udział i prowadzenie negocjacji dotyczących miedzy innymi:

  •  zawierania układów zbiorowych pracy (zakładowych oraz ponadzakładowych);
  • uzgadniania regulaminów: pracy, wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, i innych   regulaminów,
  • zawierania różnego rodzaju porozumień m. in. przy prywatyzacji i restrukturyzacji (pracownicze pakiety socjalne), przy zwolnieniach grupowych,  oraz opracowywanie i opiniowanie projektów w/w aktów oraz innych dokumentów.

Prowadzenie konsultacji i poradnictwa w zakresie: prawa pracy, prawa związkowego, przekształceń własnościowych, ubezpieczeń społecznych, zwolnień grupowych, sporów zbiorowych, przestrzegania i poprawy warunków pracy.

Prowadzenie szkoleń i seminariów.

Wydawanie opinii prawnych dla potrzeb organizacji związkowych,  Zarządu Regionu i Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" .

 

 

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created