AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Zarząd Regionu

    Zarząd Regionu jest władzą wykonawczą, wybraną przez Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ "Solidarność". Zarząd Regionu koordynuje działalność istniejących w regionie jednostek organizacyjnych Związku oraz reprezentuje Związek wobec pracodawców i ich organizacji, władz samorządowych i administracji rządowej, a także wobec innych organizacji i instytucji.
Zarząd Regionu liczy 16 osób (w tym przewodniczący ZR), które w sposób proporcjonalny reprezentują swoje ośrodki miejskie (vacat z Kępna).
    Prezydium Zarządu Regionu - liczy 6 osób i zostało wybrane na wniosek Przewodniczącego Zarządu Regionu przez ZR Wielkopolska Południowa. Wybory władz związku odbywają się co 4 lata.

Skład Zarządu Regionu wybranego na kadencję 2014 -2018, podczas XIX Walnego Zebrania Delegatów, które obradowało 14 czerwca 2014 roku w Kaliszu:

 Zarząd Regionu

Jarosław Wilner - Przewodniczący

Borowski Zenon

Grzesiowski Wojciech

Kempa Zdzisław

Kubiak Tadeusz

Kulas Łukasz

Luboński Ryszard

Łuczak Barbara Agata

Niemiec Bernard

Owczarski Jacek

Stodolna Barbara

Walczak Jarosław

Wdowczyk Elżbieta

Wilner Jarosław

Wojtczak Arkadiusz

Woliński Przemysław

Zybała Roman  

 Prezydium Zarządu Regionu

Jarosław Wilner - przewodniczący ZR

Elżbieta Wdowczyk - (1) zastępca przewodniczącego i (2) skarbnik

Jarosław Walczak - (1) zastępca przewodniczącego i (2) sekretarz

Zenon Borowski - zastępca przewodniczącego ds. szkoleń

Łukasz Kulas - zastępca przewodniczącego ds. organizacyjnych

Przemysław Woliński - zastępca przewodniczącego ds. rozwoju związku

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność"

Jarosław Wilner, Jan Mosiński, Zdzisław Jasiński,

Członkowie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

Jarosław Wilner

Członkowie Krajowej Komisji Wyborczej

Elżbieta Wdowczyk

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created