AktualnościInformacje dla związkowcówPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Szkolenia
Komisja Krajowa
Zarząd Regionu

Zarząd Regionu jest władzą wykonawczą, wybraną przez Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ "Solidarność". Zarząd Regionu koordynuje działalność istniejących w regionie jednostek organizacyjnych Związku oraz reprezentuje Związek wobec pracodawców i ich organizacji, władz samorządowych i administracji rządowej, a także wobec innych organizacji i instytucji.
Zarząd Regionu liczy 12 osób (w tym przewodniczący ZR), które w sposób proporcjonalny reprezentują swoje ośrodki miejskie.
Prezydium Zarządu Regionu - liczy 3 osób i zostało wybrane na wniosek Przewodniczącego Zarządu Regionu przez ZR Wielkopolska Południowa. Wybory władz związku odbywają się co 4 lata.

Członków Zarządu Regionu wybrano na kadencję 2018 -2022  podczas XXII Walnego Zebrania Delegatów, które obradowało 23 czerwca 2018 roku w Kaliszu. Po tragicznej śmierci przewodniczącego ZR Jarosława Wilnera, Nadzwyczajne XXIII WZDR w Kaliszu dokonało wyborów uzupełniajacych. Od dnia 10 listopada 2018 roku skład Zarządu Regionu przedstawia się następująco:

Zarząd Regionu

Bernard Niemiec - Przewodniczący

Borowski Zenon

Buśka Zbigniew

Gromadzki Zbigniew

Grzesiowski Wojciech

Kasprzak Krzysztof

Stodolna Barbara

Walczak Jarosław

Wdowczyk Elżbieta

Mikołajczyk-Witak Magdalena

Woliński Przemysław

Zybała Roman

Prezydium Zarządu Regionu

Bernard Niemiec - przewodniczący ZR

Elżbieta Wdowczyk -  zastępca przewodniczącego ZR i skarbnik

Jarosław Walczak -  zastępca przewodniczącego ZR i  sekretarz

Roman Zybała - zastępca przewodniczącego ZR ds. organizacyjnych

Zenon Borowski - członek Prezydium ZR ds. orgnizacji uroczystości religijno-patriotycznych

Przemysław Woliński - członek Prezydium ZR ds. rozwoju

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność"

Bernad Niemiec, Zdzisław Jasiński, Roman Zybała

Członkowie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

Bernard Niemiec

Członkowie Krajowej Komisji Wyborczej

Elżbieta Wdowczyk

Członkowie Krajowej Komisji Statutowej

Elżbieta Wdowczyk

Zdzisław Jasiński

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created