AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Zarząd Regionu

Zarząd Regionu jest władzą wykonawczą, wybraną przez Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ "Solidarność". Zarząd Regionu koordynuje działalność istniejących w regionie jednostek organizacyjnych Związku oraz reprezentuje Związek wobec pracodawców i ich organizacji, władz samorządowych i administracji rządowej, a także wobec innych organizacji i instytucji.
Zarząd Regionu liczy 12 osób (w tym przewodniczący ZR), które w sposób proporcjonalny reprezentują swoje ośrodki miejskie.
    Prezydium Zarządu Regionu - liczy 3 osób i zostało wybrane na wniosek Przewodniczącego Zarządu Regionu przez ZR Wielkopolska Południowa. Wybory władz związku odbywają się co 4 lata.

Skład Zarządu Regionu wybranego na kadencję 2018 -2022, podczas XXII Walnego Zebrania Delegatów, które obradowało 23 czerwca 2018 roku w Kaliszu:

Zarząd Regionu

Jarosław Wilner - Przewodniczący

Buśka Zbigniew

Gromadzki Zbigniew

Grzesiowski Wojciech

Kasprzak Krzysztof

Niemiec Bernard

Stodolna Barbara

Walczak Jarosław

Wdowczyk Elżbieta

Mikołajczyk-Witak Magdalena

Woliński Przemysław

Zybała Roman

Prezydium Zarządu Regionu

Jarosław Wilner - przewodniczący ZR

Elżbieta Wdowczyk -  zastępca przewodniczącego i skarbnik

Jarosław Walczak -  zastępca przewodniczącego i  sekretarz

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność"

Jarosław Wilner, Bernad Niemiec, Zdzisław Jasiński,

Członkowie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

Jarosław Wilner

Członkowie Krajowej Komisji Wyborczej

Elżbieta Wdowczyk

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created