AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
BEZPŁATNA EKSPERTYZA ekonomiczno-finansowa

W ramach programu wsparcia rad pracowników ( i przedstawicieli pracowników, na podstawie porozumień ze związkami zawodowymi) przygotowane zostały i przekazane radom ankiety związane z procesem informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji. Wypełnione ankiety stały się podstawą diagnozy obecnego stanu procesu informowania i konsultacji z pracownikami.

Ankiety stanowiły szczególną pomoc przy wypracowywaniu narzędzi wsparcia dla rad pracowników.

Jednym z istotnych narzędzi wsparcia, o które między innymi rady wnosiły w ankietach, jest niezależna  ekspertyza.

Działanie takie jest umocowane prawnie, ponieważ rada pracowników (przedstawiciele pracowników) – przy wykonywaniu zadań – może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę.

Problemem ( z reguły) jest kwestia sfinansowania eksperta/ekspertów.

Przygotowany pogram wsparcia rad pracowników zakłada, między innymi, pomoc dla 20 ( w skali kraju) rad w postaci bezpłatnej ekspertyzy.

Z terenu województwa wielkopolskiego zgłoszono już kilka wniosków z propozycją przeprowadzenia profesjonalnej analizy bez konieczności ponoszenia kosztów przez radę (przedstawicieli pracowników).

Konsultant rad pracowników województwa wielkopolskiego Elżbieta Wdowczyk.

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created