AktualnościInformacje dla związkowcówPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Szkolenia
Komisja Krajowa
Informacje dla związkowców
Wniosek o emeryturę z datą wsteczną? Tak, ale tylko podczas pandemii
2021-10-04
Wniosek o emeryturę z datą wsteczną? Tak, ale tylko podczas pandemii

Podczas pandemii wiele osób osiągnęło wiek emerytalny, a jednocześnie miało trudności ze złożeniem wniosku o przyznanie i wypłatę emerytury. Czy to oznacza, że straciły czas i pieniądze? Niekoniecznie, bo ZUS może wyliczyć świadczenie z datą wsteczną.

Osobom, które do 30 dni po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zgłoszą wniosek o ustalenie lub ponowne ustalenie wysokości świadczenia, ZUS wyliczy tę wysokość od dnia, w którym dana osoba spełniła warunki do świadczenia, jednak nie wcześniej niż od 1 marca 2020 r. Ponadto będzie to możliwe tylko, gdy konkretna osoba tego zażąda w formie oświadczenia.

- Pamiętajmy, że taką opcję mają wyłącznie te osoby, które wiek emerytalny osiągnęły przed ogłoszeniem pandemii lub w jej trakcie i z jej powodu, do tej pory nie złożyły wniosku o przyznanie świadczenia – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Opolszczyźnie i dodaje: - Osoba, która zdecyduje się złożyć taki wniosek powinna do niego dołączyć oświadczenie i wyraźnie w nim zaznaczyć, że chce, by emerytura była przyznana lub przeliczona z datą wsteczną. Przygotowaliśmy wzór takiego oświadczenia dla naszych klientów. To formularz o symbolu „ZUS ERO”, a jest dostępny we wszystkich placówkach i do pobrania na stronie internetowej ZUS w zakładce „Wzory formularzy”.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.374, 567 i 568) nie przewiduje możliwości wskazywania daty, od której osoba uprawniona mogłaby żądać ustalenia lub ponownego ustalenia wysokości świadczenia.

- Warto pamiętać, że wypełniając wniosek nie należy wskazywać konkretnego terminu, od którego ma zostać przyznana lub przeliczona emerytura. ZUS po złożeniu wniosku i oświadczenia ERO przyzna lub przeliczy emeryturę od dnia, od którego powstało prawo do świadczenia. Natomiast na pewno nie wcześniej niż od 1 marca ubiegłego roku – zastrzega Sebastian Szczurek – Ustawa nie pozwala na dowolne wybieranie terminu, dlatego należy korzystać z gotowych formularzy ZUS, żeby uniknąć błędu – wyjaśnia rzecznik.

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created