AktualnościInformacje dla związkowcówPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Szkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Pierwsze obrady zarządu regionu z nowym przewodniczącym
2018-12-14
Ukonstytuowanie prezydium zarządu regionu

Po tragicznej śmierci Jarosława Wilnera, Walne Zebranie Delegatów Regionu, w dniu 10 listopada 2018 roku wybrało nowego przewodniczącego ZR – Bernarda Niemca. Na jego wniosek, obradujący 7 grudnia 2018 roku Zarząd Regionu zwiększył liczbę członków prezydium z 3 do 6 . W wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów uzupełniających do prezydium wybrano: Romana Zybałę, Przemysława Wolińskiego i Zenona Borowskiego.

Pełny skład Prezydium od dnia 7 grudnia 2018 r jest następujący:

Bernard Niemiec – Przewodniczący ZR

Elżbieta Wdowczyk - z-ca Przewodniczącego ZR i Skarbnik,

Jarosław Walczak - z-ca Przewodniczącego ZR i Sekretarz,

Roman Zybała – z-ca Przewodniczącego ZR ds. organizacyjnych

Przemysław Woliński – członek Prezydium ds. rozwoju związku

Zenon Borowski – członek Prezydium ds. organizacji uroczystości patriotyczno-religijnych.

Zarząd Regionu podjął niezbędne uchwały związane z zatrudnieniem trzech członków prezydium i przyjął schemat organizacyjny.

Zarząd Regionu, po informacji od przewodniczącego zarządu komisarycznego w jednej z organizacji na terenie Kalisza i przeprowadzeniu dyskusji na temat problemów „wypalenia liderów” i warunków funkcjonowania tej organizacji, znalazł jednak nadzieję na unormowanie sytuacji, w związku z czym postanowił o przedłużeniu działania w niej zarządu komisarycznego, w celu przeprowadzenie statutowych wyborów. Zebrani odrzucili alternatywę wyrejestrowania organizacji.

Zarząd regionu szczegółowo omówił plan uroczystości w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim, związanych z kolejną rocznicą wprowadzenia stanu wojennego.

(ew)

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created