AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Obradował Zarząd Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ Solidarność
2016-11-09
Relacja z obrad KK, sytuacja w KZ, przygotowania do WZDR i obchodów upamiętniających 13 grudnia 1981, program XXVII KZD – to główne tematy listopadowego posiedzenia Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa.

(04.11.2016) W siedzibie związku w Kaliszu spotkali się członkowie Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ Solidarność (ZR). Zebranie prowadził Przewodniczący ZR Jarosław Wilner. Uczestnikiem zebrania był także kolega Zdzisław Jasiński z organizacji związkowej ZLK Ostrów Wielkopolski – delegat na KZD z naszego regionu. Przewodniczący przedstawił relację z obrad Komisji Krajowej w dniach 17–18 października br. (więcej informacji na stronie www.solidarnosc.org.pl oraz tysol.pl

Relacja z obrad KK wywołała gorącą dyskusję członków ZR, którzy mówili o relacjach z rządzącymi, o oczekiwaniach związkowców i pracowników związanymi z obietnicami przedwyborczymi polityków oraz obawach co do ich realizacji. Ponownie głównym wnioskiem wynikającym z dyskusji była konieczność organizowania częstych i cyklicznych spotkań związkowców z parlamentarzystami w celu uświadomienia problemów pracowników i związkowców oraz ustalenia stałych i ściślejszych relacji związek – rządzący dla wymiany poglądów i podejmowania konstruktywnych decyzji i działań.

Przewodniczący ZR i Członkowie Prezydium omówili wydarzenia jakie miały miejsce w Regionie od ostatniego zebrania ZR. Przedstawione zostały sprawy dotyczące zakresu udzielanych konsultacji i wsparcia komisjom zakładowym w prowadzeniu działalności związkowej, sytuacji w komisjach zakładowych, realizacji planu szkoleń.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa organizuje kolejny cykl trzech dwudniowych szkoleń – w Kaliszu, w 29-30 listopada br. Rozwój związku”, które poprowadzi Janusz Zabiega, trener i szef Działu Szkoleń Komisji Krajowej oraz 12–13 stycznia 2017 r. Profesjonalizacja organizacji związkowej” i 23–23 marca 2017r. „Bycie liderem to zobowiązuje” prowadzone przez Marię Kościńską, trenerkę z Działu Szkoleń Komisji Krajowej.

Następnie ZR zapoznał się z relacją Przewodniczącego nt. przygotowań i programu obchodów i uroczystości upamiętniających tragiczne wydarzenia wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w 1981 roku. Przy organizacji obchodów ZR będzie współpracował ze Stowarzyszeniem Centrum Edukacji, Dialogu i Dorych Praktyk .

Członkowie ZR akceptując ww. program podjęli decyzję o zwołaniu na dzień 13 grudnia 2016 roku XXI sesji Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność”, nie wnosząc uwag do przedstawionego przez Przewodniczącego ZR projektu porządku obrad WZDR.

ZR przyjął protokólarnie wygaśnięcie trzech mandatów delegata na WZDR.

ZR podjął także decyzje:

ws. wystąpienia z wnioskiem do Komisji Krajowej w sprawie działalności Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pożarnictwa Wielkopolski ;

ws. umorzenia należności Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie.

W związku ze zbliżającym się XXVII Krajowym Zjazdem Delegatów NSZZ „Solidarność” – 24 - 25 listopada br. członkowie ZR mieli możliwość zapoznania się z wcześniej przesłanymi projektami uchwał dot. zmian statutowych. Przewodniczący dokonał ich krótkiego omówienia. W zasadzie są to zmiany porządkujące i „oczyszczające” Statut, bo w Statucie NSZZ „Solidarność” pewne zapisy pojawiają się w wielu miejscach, a część zapisów regulują już uchwały interpretacyjne KK. Członkowie ZR jeszcze raz podnieśli kwestie poruszane w trakcie dyskusji w punkcie dot. relacji z obrad KK w celu przedstawienia ich na KZD.

Po omówieniu głównych tematów porządku obrad ZR, członkowie ZR poinformowani zostali o istotnym problemie dot. kwartalnej aktualizacji ewidencji organizacji zakładowych zarejestrowanych w Regionie dokonywanej na podstawie ankiet informacyjnych. Wynikający z Uchwały Komisji Krajowej obowiązek przekazywania ankiet informacyjnych z organizacji zakładowych jest wykonywany w bardzo niskim procencie pomimo wielu apeli i przypomnień w tej sprawie. Brak aktualizacji ewidencji, może w znacznym stopniu utrudnić wdrożenie programu elektronicznych legitymacji związkowych, które mają pojawić się w przyszłym roku.

Członkowie ZR zwracają się do wszystkich organizacji zakładowych zarejestrowanych w Regionie Wielkopolska Południowa o wywiązywanie się z obowiązku przekazywania ankiet informacyjnych.

Przewodniczący poinformował o uruchomieniu „Biblioteczki Regionu”, z której będzie można wypożyczać książki. Zestawienie zbioru tytułów książek zostanie zamieszczone na stronie internetowej Regionu.

Jarosław Wilner, Przewodniczący ZR

 

 

 

 

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created