AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Obradował Zarząd Regionu
2016-10-06
Kolejne zebranie Zarządu Regionu odbyło się w piątek, 30 września 2016r.

Uczestnicy zapoznani zostali przez Przewodniczącego ZR Jarosława Wilnera z niuansami obrad Komisji Krajowej z sierpnia br, w tym: zapatrywaniami działaczy szczebla krajowego na kwestie wieku emerytalnego, dyskusji na temat ograniczenia handlu w niedzielę, oraz „gorącym tematem” ustalania płacy minimalnej w ochronie zdrowia z pominięceim pracowników zawodów niemedycznych. Na naszym szczeblu regionalnym temat ten jest traktowany priorytetowo, na dzień 7 października ustalone zostało specjalne spotkanie działaczy zatrudnionych w ochronie zdrowia w celu zajęcia stanowiska.

Członkowie ZR podsumowali prace Regionu od poprzedniego zebrania, zarówno w sferze współpracy z komisjami zakładowymi w rozwiazywaniu konfliktów i problemów, jak i uroczystości, w tym 36 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" i 35 rocznicy I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" i podjętej przez niego (z inicjatywy delegatów naszego regionu) uchwały „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej”.

W trakcie dyskusji członkowie ZR zastanawiali się nad dalszymi kierunkami działań Regionu. Przedstawiciele z Ostrowa poruszyli temat nieadekwatności nakładów (nadmiernych) w stosunku do efektów „funkcjonowania” biura w Ostrowie.

Region Wielkopolska Południowa przygotowuje się do uczczenia 35 rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego. Zaproszenie do udziału w tym przedsięwzięciu znakomitego historyka, dr Marka Kozłowskiego, zapowiada pasjonujące wydarzenie.

Elzbieta Wdowczyk - z-ca Przewodniczącego ZR

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created