AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
O wynagrodzeniach w służbie zdrowia
2016-06-03
Prezydium ZR spotkało się przewodniczącymi OZ zrzeszających pracowników służby zdrowia.

23 maja br. w siedzibie Regionu w Kaliszu, odbyło się spotkanie członków Prezydium Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa z przewodniczącymi organizacji zakładowych zrzeszających pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia.
 
W trakcie spotkania omawiano sprawy dotyczące funkcjonowania organizacji związkowych, problemy pracownicze i związkowe ale przede wszystkim kwestie niezbędnego, systemowego uregulowania wysokości płac wszystkich grup zawodowych  zatrudnionych w ochronie zdrowia.
 
Przewodniczący ZR przedstawił stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu, ws.  wynagradzania pracowników wszystkich grup zawodowych w służbie zdrowia, które zostało przyjęte na wniosek przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w  WRDS.
Omówiono sprawozdania i komunikaty ze spotkań negocjacyjnych związków zawodowych i przedstawicieli rządu oraz projekt resortu zdrowia dot. regulacji minimalnych wynagrodzeń pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 
Zebrani uznali, że nie spełnia on oczekiwań związkowców, ale przede wszystkim pracowników niemedycznych. Niedopuszczalne jest uzależnienie wynagrodzeń tej grupy pracowników w oparciu tylko o kryteria wykształcenia. Dzieląc ich na tych, którzy mają wyższe wykształcenie i na tych, którzy takiego wykształcenia nie posiadają.
 
Takie rozgraniczenie może ale nie musi występować w ramach poszczególnych stanowisk czy zawodów, ale i tak podstawowym kryterium powinny być umiejętności i doświadczenie zawodowe oraz zaangażowanie w wykonywana pracę i jej pozytywne efekty.
Pomocne w doborze kryteriów ustalających wysokości wynagrodzeń mogą być taryfikatory,warunki wynagradzania i wymogi kwalifikacyjne w ochronie zdrowia zamieszczone w dotychczas obowiązujących rozporządzeniach, takich jak :
-   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17 lipca 2014r. ws.warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w sferze budżetowej (Dz.U. z dnia 21 lipca  2014r. poz.954);
-   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 lipca 2011r. ws  kwalifikacji wymaganych od
pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych
niebędących przedsiębiorcami(Dz.U. NR.151poz.896).
 
Zebrani uznali, że w dalszych ewentualnych negocjacjach z rządem, problem płac pracowników niemedycznych powinien stanowić jeden z podstawowych tematów do uregulowania.
Przewodniczący organizacji zakładowych zrzeszających pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia w Regionie poruszyli także problem z otrzymywaniem bieżących i bezpośrednich informacji w zakresie działań i negocjacji Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia, co wiąże się z brakiem uczestnictwa organizacji zakładowych w sekcjach krajowych czy brakiem sekcji regionalnej, które to struktury tworzą KSOZ.
 
W związku z występującymi trudnościami w obecnym czasie, w zawiązaniu sekcji regionalnej pracowników ochrony zdrowia, Przewodniczący ZR zadeklarował, że dla reprezentacji grupy związkowców z ochrony zdrowia Regionu Wielkopolska Południowanawiąże bliższy kontakt z KSO i jego Przewodniczącą w celu utrzymania dwustronnego bezpośredniego przepływu informacji w zakresie spraw dotyczących pracowników i związkowców ochrony zdrowia.

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created