AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Co związek może stracić, co zyskać? Zarząd Regionu o zmianach w ustawie o związkach zawodowych
2016-05-25
Jeszcze pod wrażeniem Pielgrzymki Ludzi Pracy w dniu 1 maja do św. Józefa, członkowie Zarządu Regionu zmierzyli się w poniedziałek 23 maja 2016 roku z "przyziemnymi" sprawami.

 Dominującym zagadnieniem obrad zarządu był tego dnia projekt zmian w ustawie o związkach zawodowych. Dyskusja była szeroka, ale wnioski artykułowane przez prawie wszystkich członków ZR, można podsumować jako: zaskoczenie. Zdziwienie wywołał fakt, że przygotowany został projekt ustawy ingerujący negatywnie w dotychczasowe uprawnienia związków. Zdaniem zebranych wystarczyło przygotować nowelizację w wąskim zakresie, dotyczącym tylko realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015.

Trybunał orzekł, że obowiązujące w Polsce unormowania ustawowe dotyczące zrzeszania się w związkach zawodowych są niezgodne z konstytucją. (…) Proste odesłanie w ustawie o związkach zawodowych do kodeksowej definicji pracownika nie gwarantuje możliwości zrzeszania się w związkach wszystkim osobom objętym zakresem gwarancji konstytucyjnych. Ustawodawca powinien urzeczywistnić możliwość korzystania z wolności zrzeszania się w związkach zawodowych przez wszystkie osoby, które na gruncie konstytucyjnym zaliczają się do kategorii pracowników. Do ustawodawcy należy jednak wybór odpowiedniej techniki legislacyjnej zapewniającej realizację normy konstytucyjnej.

Projekt zmian w ustawie przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej. Wzburzenie członków Zarządu Regionu wywołała osoba odpowiedzialna za projekt w randze Sekretarza Stanu w MRPiPS. Padały pytania i stwierdzenia: „Czy członkowie „Solidarności” którzy zostali posłami, nadal pamiętają skąd wyszli?”, „Nadal aktualna pozostaje więc kwestia własnej reprezentacji NSZZ "Solidarność" w Sejmie”.

Nie zmieniła optyki zebranych próba merytorycznego spojrzenia na problem poprzez zestawienie pozytywnych i negatywnych elementów nowelizacji. „Jeżeli zmiany mają być większe niż tylko wynikające z orzeczenia Trybunału, to taki projekt powinna przygotować Komisja Krajowa” – konstatowano.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", po zapoznaniu się z opiniami przekazywanymi do KK ze struktur związkowych w całej Polsce, przekazało bardzo szczegółową opinię w sprawie ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj Decyzja Prezydium KK nr 64/16

Członkowie ZR stwierdzili, że nie ma potrzeby ustosunkowywać się więc do każdej propozycji zmiany w ustawie o związkach zawodowych, wystarczające będzie wyrażenie stanowiska w sposób ogólny– tak aby Komisja Krajowa, której przedstawiciele będą negocjowali zmiany w ustawie – znała również nasze rozumienie tej sprawy. „Nasz region ma niewiele dużych organizacji, a zmiany w zaproponowanej formie najbardziej uderzą w te mniejsze organizacje”, „Czy związek może „stracić” małe organizacje, aby zyskały duże?”, pytano prowokacyjnie. Niektórzy członkowie ZR wyrazili oczekiwanie bardzo stanowczego brzmienia dokumentu ZR w tej kwestii. Ton powinien być mocny, bo taka ustawa osłabi NSZZ "Solidarność".

Zarząd Regionu nie zdecydował się na formowanie swojego stanowiska „na gorąco” w czasie obrad. Ustalono, że przewodniczący ZR przygotuje projekt, a ostateczna treść zostanie uzgodniona w formie e-mailowej, członkowie ZR wypowiedzą się, sugerując ewentualnie swoje poprawki.

Czytaj Stanowisko ZR 

Członkowie Zarządu Regionu poruszyli „przy okazji” kwestię zmian w Statucie NSZZ "Solidarność". Do Zespołu Statutowo-Wyborczego w Gdańsku wpływają „tysiące” projektów, pomysłów zmian w statucie, ale nadal brakuje konkretnych, kompleksowych koncepcji (nie musi to być jedna) w jakim kierunku organizacyjnym ma zmierzać NSZZ "Solidarność".

Pomysły są rozbieżne, zależą, która grupa je składa i trudno je pogodzić. Inaczej na rozwiązania strukturalne, zarówno na szczeblu zakładowym jak i ponadzakładowym, patrzą wielkie regiony, inaczej pozostałe. Istotne różnice zdań dotyczą kadencyjności pełnienia funkcji, organizacji wyborów, wysokości składki związkowej (temat „dyżurny”).

Mimo wszystko zebranie Zarządu Regionu zakończyło się w miłej atmosferze, humoru nie zabrakło. Podsumowując udaną organizacyjnie pielgrzymkę Ludzi Pracy w dniu 1 Maja do św. Józefa, przewodniczący ZR Jarosław Wilner dziękował członkom ZR za ich zaangażowanie i duży wkład pracy. Członkowie ZR dziękowali za sprawną koordynację pielgrzymki przewodniczącemu ZR. „Daliśmy radę” – cieszył się debiutujący w takiej roli Jarosław Wilner.

Elżbieta Wdowczyk – z-ca Przewodniczącego ZR

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created