AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Od 35. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" po zadania wykonywane przez ERZ
2015-06-22
Podczas dzisiejszych (22.06.) obradach Zarządu Regionu rozmawiano o wielu sprawach, które można ująć w ramy: od 35. rocznicy powstania "Solidarności" po rolę, jaką do spełnienia mają ERZ (Europejskie Rady Zakładowe).

Realizując przyjęty porządek obrad, członkowie Zarządu Regionu wysłuchali sprawozdania z prac Prezydium ZR (kol. kol. J. walczak omówił swój udział w seminarium regionalnych koordynatorów ds. społecznej inspekcji pracy, które odbyło się w Gdańsku, a Z. Borowski poinformował o mających się odbyć szkoleniach na temat mobbingu - 24 i 25 czerwca w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim). Następnie Przewodniczący ZR poinformował o rozmowach płacowych w MOPS Kalisz i sytuacji w Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza.

Członkowie ZR zapoznani zostali z ostatecznym kształtem programu regionalnych obchodów 35. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" i 35. rocznicy lipcowych strajków, które miały miejsce w Ostrowie Wielkopolskim (w innych miastach regionu też strajkowano w lipcu 1980 r., ale nie na taką skalę, jak w Ostrowie). Przypominamy, że 4 lipca o godz. 11.30 spotykamy się na Mszy św. w Kościele pw. Świętego Antoniego Padewskiego, a o 13.00 w Ostrowskim Centrum Kultury rozpoczyna się spektakl słowno-muzyczny pt. Nasze drogi do wolności.

Natomiast w miesiącu wrześniu, w miastach naszego Regionu (Kaliszu, Wieruszowie, Pleszewie, Krotoszynie, Kępnie i Ostrzeszowie) zaplanowano uroczystości lokalne, w programie których znajdzie się m.in. przedstawienie teatralne w wykonaniu młodych artystów z kaliskiego "Teatru na Widoku" pod kierownictwem Pana Włodzimierza Garsztki.

Kolejnym punktem obrad było wyznaczenie likwidatora OZ NSZZ "Solidarność" w Drugim Urzędzie Skarbowym, którym został z-ca przewodniczącego ZR kol. Jarosław Walczak. Po zakończeniu procedury likwidacyjnej organizacja związkowa zostanie wyrejestrowana z rejestru podstawowych organizacji związkowych. W tym miejscu można wspomnieć, że były przewodniczący zapewne tylko i wyłącznie z własnych, partykularnych interesów,  przekazując członkom "Solidarności" nieprawdziwe informacje spowodował, że pracownicy wypisali się ze Związku. Cóż, były przewodniczący chciał od nas 300 % pewności, że w nowej strukturze, jaka powstała 1 kwietnia br. (powstanie Izby Skarbowej, jako jednego pracodawcy w Wielkopolsce) będzie miał ochronę prawną. Nie interes pracowników - członków Związku, tylko własny, chroniący przed ewentualnymi zwolnieniami wziął górę. Cóż, takich "liderów" nie chcemy w "Solidarności".

W następnej kolejności omówiono sytuację, jaka powstała w spółce Delphi Poland SA i Delphi Thermal w Ostrowie Wielkopolskim w kontekście nowego właściciela, jakim został koncern Mahle GmbH. W trakcie dyskusji członkowie Zarządu Regionu zostali poinformowani przez przewodniczącego KM NSZZ "Solidarność" w Delphi Ryszarda Lubońskiego o działaniach podjętych wspólnie z Biurem Zagranicznym Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Współdziałanie ma zaowocować tym, że do Ostrowa przyjadą przedstawiciele Europejskiej Rady Zakładowej Mahle GmbH (pomoc w tym zakresie zadeklarował kol. Tadeusz Kubiak reprezentujący w ERZ pracowników Mahle z Polski) a także przedstawiciel pracodawcy, aby omówić ze związkami zawodowymi kwestie dotyczące zakładowego układu zbiorowego pracy, regulaminów itp. dokumentów i porozumień, które regulowały dotychczasowe zasady współpracy w spółkach Delphi Poland SA.

Punktem, który wprowadzono do porządku obrad ZR (po porannym posiedzeniu Prezydium Zarządu Regionu) była sytuacja w służbie zdrowia, a zwłaszcza to, co nastąpiło po zakończeniu strajku pielęgniarek w Wyszkowie. W przyjętym stanowisku Zarząd Regionu (tekst poniżej) poparł starania związków zawodowych ze Szpitala w Wyszkowie. Niestety, jak zauważyli członkowie ZR, swoja deklaracją o podwyżkach dla pielęgniarek i położnych w całym kraju minister zdrowia prof. Zembala podzielił społeczeństwo, gdyż nie objął swoją troską pozostałe grupy zawodowe pracujące w szpitalach (salowe, pion administracyjny, techniczny, laborantów itp.). W przyjętym stanowisku ZR zwraca się do premier Ewy Kopacz o podjęcie działań mających na celu podniesienie wynagrodzeń pozostałym pracownikom szpitali w Polsce. W przypadku braku reakcji ze strony Ewy Kopacz, Zarząd Regionu zwróci się do Komisji Krajowej o podjęcie akcji protestracyjnej w służbie zdrowia.

W ostatnim punkcie obrad przewodniczący ZR przekazał informacje z dwudniowych obrad Komisji Krajowej, która obradowała w Toruniu, a także poinformował, że został zaproszony do pracy w zespole ekspertów, którzy przygotowują program PiS (o zespole ekspertów wspomniała na Konwencji PiS, w Warszawie Pani Beata Szydło). Jan Mosiński będzie współdziałał w przygotowaniu tej części programu, który dotyczyć będzie polityki społecznej, prawa pracy i dialogu społecznego. Być może - jak podkreślił przewodniczący - również tematyka europejska będzie przedmiotem jego zaangażowania. Przypominamy, że Jan Mosiński doktoryzował się na UAM w Poznaniu broniąc pracy doktorskiej, której tematyka dotyczyła integracji europejskiej.

Jan Mosiński - Przewodniczący ZR

 

Stanowisko

Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ "Solidarność"

ws. sytuacji w służbie zdrowia

Kalisz, dnia 22 czerwca 2015 roku

Zarząd Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ "Solidarność" wyraża zaniepokojenie sytuacją, jaka panuje w służbie zdrowia. Chodzi między innymi o brak systemowych rozwiązań problemów pracowniczych. Strona rządowa, podejmując pozorowane negocjacje, zmusza związki zawodowe reprezentujące pracowników służby zdrowia do wszczynania sporów zbiorowych. Taką sytuację obserwowaliśmy przez kilka dni w Samodzielnym Publicznym Zespole zakładów Opieki Zdrowotnej  w Wyszkowie, gdzie w wyniku determinacji strajkujących, po kilku dniach strajku uzyskano porozumienie. Uznajemy to za sukces strony społecznej, a nie rządzących, którzy nie potrafią zrozumieć aktualnej sytuacji, jaka panuje w służbie zdrowia.

Z całą stanowczością podkreślamy, że nie do zaakceptowania była ówczesna postawa Ministra Zdrowia, który wobec strajkujących pielęgniarek i położonych użył groźby zwolnienia z pracy tylko za to dlatego, że protestujący domagali się respektowania swoich praw, w tym prawa do godziwego wynagrodzenia.  

Zarząd Regionu zauważa, że w wyniku negocjacji, które odbyły sie w szpitalu w Wyszkowie, Minister Zdrowia zapowiedział podwyżki dla pielęgniarek i położonych w całym kraju. Decyzja ministra jest niczym innym, jak dzieleniem społeczeństwa. W tym miejscu stawiamy pytanie: co z pozostałymi pracownikami szpitali w naszym kraju? Czy salowe, pracownicy administracji, pionu technicznego, laboranci itp. mają dalej pracować za głodowe pensje?

Dlatego też zwracamy się do Premiera Rządu Ewy Kopacz o podjęcie zdecydowanych działań, na mocy których Minister Zdrowia prof. Marian Zembala zobowiąże się do podwyższenia wynagrodzeń wszystkim pracownikom szpitali w Polsce. Brak działań ze strony Pani Premier będzie czytelnym sygnałem, że koalicja PO-PSL dzieli Polaków, a to nie może mieć miejsca w naszym kraju.

W przypadku braku działań ze strony Ewy Kopacz, Zarząd Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ "Solidarność" zwróci się do władz krajowych Związku o podjęcie zdecydowanych działań i do ogłoszenia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w służbie zdrowia.

Do wiadomości:

Prezes Rady Ministrów - Ewa Kopacz

Minister Zdrowia - prof. Marian Zembala

Przewodniczący KK - Piotr Duda

Organizacje Zakładowe Służby Zdrowia

Media

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created