AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Wybory, akcje protestacyjne, uroczystości 35 lat NSZZ "Solidarność"
2015-04-30
Wielość zaplanowanych tematów zapowiadała wg Przewodniczącego ZR „szalony” dzień.

Kolejne zebranie Zarządu Regionu 17 kwietnia 2015r, jak zwykle w piątek, poświecone było głównie tematom akcji protestacyjnych, obradom Komisji Krajowej w Kaliszu, organizacji Ogólnopolskiej Pielgrzymki Robotników do św. Józefa w dniu 1 maja oraz XXXV rocznicy lipcowych strajków w Regionie Wielkopolska Południowa.

Zarząd Regionu jest władzą wykonawczą Regionu. To grupa kilkunastu osób, która podejmuje decyzje. Są to świadome ukierunkowane akty nielosowego i nieprzypadkowego wyboru działania ze zbioru działań lub powstrzymanie się od działań.

Relacje z zebrań Zarządu Regionu nie będą więc informacją ile porad udzielono pracownikom, w ilu negocjacjach braliśmy udział, ile zawarto porozumień, ile mieliśmy problemów z pracodawcami, ile wkładamy wysiłku aby poszerzyć wiedzę i umiejętności działaczy.

Tym na co dzień zajmują się pracownicy i etatowi działacze Regionu. Rzadko jednak komisje zakładowe chcą upowszechniania informacji o ich problemach, nawet jak z pomocą Regionu są one z reguły skutecznie rozwiązywane. Tylko w niewielkim zakresie informacje o bieżących pracach przedstawiane są w obok, w AKTUALNOŚCIACH. Ta codzienna, merytoryczna praca jest doceniana „po cichu” nie tylko przez naszych związkowców w Regionie, ale również na szczeblu krajowym. Wyniki wyborów do władz regionalnych NSZZ "Solidarność" też o tym świadczą?

Zarząd Regionu, jako grono wybranych przedstawicieli, ma podejmować decyzje strategiczne, taktyczne, bardziej związane z polityką społeczną, gospodarczą, kwestiami odpowiedniego ustawodawstwa aniżeli z problemami poszczególnych osób czy organizacji. (z obiektywnymi wyjątkami).

Stąd na zebraniach ZR, obok relacji Przewodniczącego ZR (krótkich, ”suchych”, nie oddających zaangażowania i wysiłku) z prac bieżących, reszta zagadnień poświęcona jest sprawom wymagającym rozstrzygnięcia taktycznego, czasami operacyjnego.

Takimi kwestiami : w zakresie przygotowań do obrad Komisji Krajowej w dniach 21-22 kwietnia 2015 w Kaliszu roku, organizacją Pielgrzymki w dniu 1 Maja, zajęli się działacze ZR.

W kwestii KK – już wiadomo, że skutecznie, bo dzięki wysiłkom Przewodniczącego ZR, dobrej pogodzie, urokowi śródmieścia Kalisza, obrady KK w naszym mieście zostawiły w uczestnikach bardzo dobre wrażenie.

Pielgrzymka 1 maja również została „dopięta na ostatni guzik”. To już 23 pielgrzymka i nadal będzie organizowana, mimo, że długi majowy weekend, zbliżona czasowo Pielgrzymka do Lichenia, i chyba zmiany w mentalności ludzi, zaczęły przerzedzać szeregi pielgrzymów. Od 9 lat pielgrzymka jest wspólna, pracowników i pracodawców.

Zarząd Regionu zaakceptował też kierunek działań Przewodniczącego ZR, zmierzającego wraz z Prezydium ZR do uczczenia 35 rocznicy NSZZ "Solidarność" w kilku odrębnych czasowo i organizacyjnie wydarzeniach. Koncentrują się one na „ostrowskim lipcu 1980 roku”.

Czy „lipiec” był iskrą do wydarzeń Sierpniowych? Upowszechniana jest informacja o lubelskim lipcu, trwają dyskusje czy był to, i na ile, sygnał do strajków na Wybrzeżu w sierpniu 1980 roku. Kto zwrócił uwagę na odwagę przeciwstawienia się systemowi komunistycznemu pracowników zakładów w Ostrowie Wielkopolskim?

Mimo wzmianek na ten temat na stronie internetowej Regionu , a w zeszłym roku, nawet części publikacji z biuletynu „REGULATOR” zobacz , nie jest to wydarzenie wystarczająco znane.

Dlatego Zarząd Regionu postanowił, że Uroczysta sesja WZDR z udziałem byłych działaczy NSZZ "Solidarność" i osób historycznie związanych z lipcem i sierpniem 1980 roku, odbędzie się 4 lipca 2015 roku w Ostrowie Wielkopolskim (łącznie ok. 300 osób).

To wydarzenie poprzedzone zostanie w maju br. pogadankami osób uczestniczących w „ostrowskim lipcu” i pracowników IPN z Łodzi z uczniami ostrowskich gimnazjów.

Na 4 lipca przygotowywany jest spektakl „Drogi do Wolności”, oparty na autentycznych notatkach oficerów Służby Bezpieczeństwa.

Na sierpień –wrzesień br. planowana jest w Ostrowskim Centrum Kultury wystawa dokumentów dotycząca strajków lipcowych w Ostrowie Wielkopolskim, sierpniowego zrywu i powstania NSZZ "Solidarność" . W październiku, poprzez tę wystawę, szansę na pogłębienie wiedzy, lub przykrócenie wspomnień, będą mieli mieszkańcy Kalisza.

Gorzką pigułką do przełknięcia dla członków ZR były informacje Zarządu Komisarycznego, ustanowionego w organizacji zakładowej NSZZ "Solidarność" w II Urzędzie Skarbowym w Kaliszu w związku z zagrożeniem interesów NSZZ "Solidarność" po „ucieczce” Przewodniczącego KZ. Osoba, która „czyta te same książki, ogląda te same wartościowe filmy, ma podobny pogląd na politykę społeczną” (tu: wykorzystano jego słowa), nie wytrzymała presji obaw dotyczących ochrony związkowej.* Wydaje się, że bezpodstawnych, mimo zmiany struktury wewnętrznej NSZZ "Solidarność", spowodowanej zmianami po stronie Izby Skarbowej w Poznaniu, do której przyłączono wszystkie urzędy skarbowe z terenu Wielkopolski. Włożona przez BKN praca z tymi organizacjami zaowocowała wyborem dwóch dotychczasowych Przewodniczących urzędów skarbowych z Kalisza – Anny Pilarczyk i Małgorzaty Misorz – na funkcję zastępcy Przewodniczącego KZ w Izbie Skarbowej w Poznaniu.

Zgodnie z porządkiem obrad, w ostatnim punkcie, Zarząd Regionu przedyskutował kwestię udzielenia poparcia Andrzejowi Dudzie w wyborach prezydenckich. Lektura „Umowy Programowej Andrzeja Dudy z Polakami” oraz znajomość wypowiedzi kandydata – nie mogła dać innego rozwiązania. Wszystkimi głosami „za” przyjęto stanowisko ZR. Czytaj

Dlaczego członkowie NSZZ "Solidarność" mają zagłosować na Andrzeja Dudę? - ”Mam nadzieję, że członkowie Solidarności wiedzą doskonale, że nigdy nie poparłbym rozwiązań antyspołecznych, antypracowniczych, tak jak to robił wiele razy Bronisław Komorowski” .

 Z-ca Przewodniczącego ZR – Elżbieta Wdowczyk

*Prawo powszechne zabezpiecza przed zwolnieniem z pracy działaczy związkowych, narażających się pracodawcy z racji walki o prawa pracownicze, o lepsze warunki pracy i płacy

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created