AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Nieprawidłowości czy dwulicowość?
2015-03-09
Długotrwałe obrady Zarządu Regionu w piątek 6 marca 2015r, poświęcone były w większości sprawom finansowym Regionu.

To dla wielu może mało interesujące, może nudne zagadnienia, ale bezpieczna finansowo przyszłość Regionu wymaga profesjonalnych, ze znajomością rzeczy, działań. Wcale niełatwych.

Zanim jednak na sali nastąpiło szczególne skupienie jednych a „ziewanie” innych, uwagę zebranych przyciągnął przedstawiciel firmy PLAY, sieci komórkowej, którą coraz częściej wybierają nasi członkowie, jak się wydaje z powodu korzystnych warunków i starań naszego opiekuna z ramienia tej firmy.

Chwilowy zamęt w głowach wynikający z mnogości skomplikowanych na pierwszy rzut oka ofert, przerwany został przez Przewodniczącego ZR Jana Mosińskiego usystematyzowanymi informacjami z prac Prezydium Zarządu Regionu i obrad Komisji Krajowej. W Regionie – jak zawsze współpracowaliśmy z organizacjami zakładowymi NSZZ "Solidarność", udzielaliśmy porad, prowadziliśmy rozmowy z pracodawcami i władzami samorządowymi. Przygotowano i oddano do użytkowania nowy lokal Biura Regionu w Ostrowie Wielkopolskim. Przygotowujemy się do manifestacji i szeroko pojętych działań akcji protestacyjnych. Wiele czasu zabierają również przygotowania do  obchodów 35 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność".

Na obradach KK , oprócz interpretacji zapisów uchwał i Statutu, najważniejszymi zagadnieniami były sprawozdania finansowe NSZZ "Solidarność" za rok 2014 i przyjęcie budżetu na rok 2015 oraz sytuacja w kraju. Komisja Krajowa podjęła decyzję, że w najbliższych miesiącach odbędzie się manifestacja w Warszawie. Jaka będzie strategia innych działań NSZZ "Solidarność" w najbliższym czasie? Skomplikowana sytuacja wymaga nieszablonowych działań. Nie można o nich pisać z wyprzedzeniem. Najbliższe obrady Komisji Krajowej odbędą się w Kaliszu w dniach 21-22 kwietnia 2015r.

W zakresie spraw finansowych Regionu nie było żadnych problemów dotyczących przyjęcia sprawozdań finansowych za rok 2014 i ustalenia planów na 2015 r.

Na Zarząd Regionu zostali uprzejmie wezwani Jacek Śródka i wspierający go Zbigniew Buśka. Powodem tego wezwania nie były nieformalne informacje od członków NSZZ "Solidarność", ale informacje przekazane przez członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej, która w dniu 2.02.2015 r dociekała informacji, na razie tylko w pewnym zakresie, o finansach Regionu. Członkowie RKR wskazali, że otrzymali od J.Śródki i Z.Buśki informacje (nawet na WZDR) o rzekomych nieprawidłowościach. Takich nieprawidłowości nie ma, o czym już przekonała się RKR, ale dla potwierdzenia wiarygodności, uczciwości osób zarządzających finansami Regionu i dania szansy mówienia obu osobom oficjalnie a nie ściśle tajnie, za plecami, konieczne było podzielenie się ich „odkryciami” przed członkami Zarządu Regionu. I to przed ewentualnym zatwierdzeniem wykonania Planu Wpływów i Wydatków za rok 2014, i przyjęciem bilansu i rachunku wyników.

Przez kilka poprzednich kadencji Jacek Śródka „pełnił” oficjalnie funkcję skarbnika Regionu oraz przewodniczącego Regionalnego Funduszu Strajkowego. Zbigniew Buśka był członkiem Zarządu Regionu w kadencji 2010-2014.

Nigdy nie sygnalizowali oficjalnie żadnych nieprawidłowości. Nie podejmowali również żadnych prób dyskusji na tematy związane z zarządzaniem finansami. Głosując „za”, zatwierdzali wszystkie sprawozdania w poprzednich latach.

Od kwietnia 2011 roku, na skutek zaangażowania Elżbiety Wdowczyk w naprawę i zarządzanie finansami Regionu, mamy bardzo dobre efekty tego działania.

Wielkim rozczarowaniem było nieprzybycie obu kolegów na zebranie Zarządu Regionu. Jacek Śródka odpisał w e-mailu, że nie ma zamiaru odpowiadać na insynuacje a kampania wyborcza się skończyła.

Należy dodać, że kampania prowadzona była tylko z ich strony. Głęboko utajniona, oparta na dwulicowym zachowaniu Jacka Śródki.

Zdaniem Elżbiety Wdowczyk sprawy finansów muszą być wyjaśniane dokładnie, bez względu na ilość czasu który tym zagadnieniom trzeba poświęcić. Nie może być żadnych wątpliwości. Region musi być transparentny.

Stąd w miarę szczegółowe omawianie wykonania wpływów i wydatków za rok 2014 oraz planu na rok 2015 rok. Chyba bezgraniczne zaufanie do osoby zarządzającej finansami powodowało u niektórych „pospieszanie” tematu. Tylko część osób, tych znających się na zagadnieniu, uparcie dopytywała, wyjaśniała, dyskutowała, żądała więcej szczegółów.

Wszystkimi głosami za przyjęto wszystkie sprawozdania i plan na rok 2015. Frekwencja na Zarządzie Regionu była wyjątkowa - wszyscy członkowie obecni. Dziękujemy, bo „budżet” roku 2015 jest wyjątkowo trudny do zrealizowania ze względu na ewentualne wydatki dotyczące akcji protestacyjnych jak i bogate w wydarzenia uroczystości 35 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność", które odbędą się w Ostrowie Wielkopolskim.

Z-ca przewodniczącego ZR – Elżbieta Wdowczyk

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created