AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Po listopadowych obradach Zarządu Regionu
2014-11-25
Przeżycia związane z wyborami samorządowymi i okoliczności prac komisji wyborczych nie wpłynęły na przebieg zebrania Zarządu Regionu, w piątek 21 listopada 2014 r.

Jeszcze nieśmiało, nieoficjalnie „przywitano” radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jana Mosińskiego, który pamiętając jaką funkcję pełni na co dzień przewodniczył obradom Zarządu Regionu.

Wszystkie omawiane tego dnia kwestie dotyczyły spraw ściśle związkowych.

Do przerwy zebrani skupili się na relacjach Przewodniczącego ZR z prac Prezydium ZR i obrad Komisji Krajowej. Jednodniowe obrady KK odbyły się w „AMICUSie”, Domu Pielgrzyma na Żoliborzu w Warszawie, tuż obok grobu ks. Jerzego Popiełuszki. Stąd złożenie kwiatów na grobie błogosławionego, modlitwa i ofiarowanie proboszczowi parafii św. Stanisława Kostki kopi dekretu ustanawiającego ks. Jerzego Patronem NSZZ "Solidarność".

Komisja Krajowa pracowała miedzy innymi nad kwestią odwołania złożonego przez Krajową Sekcję Nauki (KSN) NSZZ "Solidarność" od decyzji Krajowej Komisji Wyborczej, dotyczącej nieważności wyborów do Rady KSN i konieczności przeprowadzenia powtórnych wyborów.

Problemy wyborcze i nieprzestrzeganie prawa wewnątrzzwiązkowego, to nie tylko problem naszego Regionu. Na szczęście konsekwentne postępowanie komisji wyborczych na szczeblu regionu, czy krajowym, powinno wpłynąć pozytywnie na kulturę prawną i organizacyjną wewnętrznych jednostek organizacyjnych NSZZ "Solidarność".

Póki co, mamy jeszcze takie kwiatki jak wybory delegatów w kuriach. Nie, nie, to nie sakralizacja NSZZ "Solidarność". To nowa nomenklatura naukowców z Sekcji Nauki. Aż kusi, aby napisać o kolejnych, znanych już członkom KKW, „naukowych odkryciach”. Źle przeprowadzone wybory do Rady Sekcji musiały zostać unieważnione z powodu licznych i poważnych naruszeń Ordynacji Wyborczej. Komisja Krajowa podtrzymała decyzję Krajowej Komisji Wyborczej.

Kolejne problemy dla KK pojawiły się w związku z odwołaniem od wprowadzonego przez Region Bydgoski zarządu komisarycznego w jednej z działających w Regionie organizacji. Sprawa trafi na kolejne obrady KK.

Innym ważnym dla związkowców punktem obrad były kwestie dotyczące krajowego funduszu strajkowego, przyjecie Regulaminu jego funkcjonowania i wybór rady Funduszu.

Wracając na poziom Regionu, Jan Mosiński zasugerował zorganizowanie obrad Komisji Krajowej w Kaliszu. Problemem w tym stutysięcznym mieście może być baza hotelowa dla ok. 100 członków KK, zgromadzenie ich pod jednym dachem na nocleg i obrady. Hmm.

Zarząd Regionu przyjął informację Elżbiety Wdowczyk, Zenona Borowskiego i Jarosława Walczaka o podejmowanych próbach wzmacniania świadomości praw i obowiązków naszych działaczy. W nowej kadencji przeprowadzono już szkolenia podnoszące kompetencje w zakresie prawa wewnątrzzwiązkowego, przygotowywana jest kolejna grupa uczestników. Ze względów organizacyjnych to i inne tematycznie szkolenia odbędą się od połowy stycznia 2015 roku.

Wcześniejsze terminy zostały zarezerwowane dla tzw. szkoleń sip. Nowo wybrani społeczni inspektorzy pracy będą mogli w połowie grudnia 2014 roku nabyć lub poszerzyć ogólną wiedzę na temat związany z ich pracą. W późniejszym okresie, w I kwartale 2015 roku przygotowywane są szkolenia tematyczne dotyczące BHP.

Przewodniczący ZR zdał relacje z prac zarządów komisarycznych. W sumie w Regionie w roku 2014 wprowadzono ich trzy, z czego jeden został już z pomyślnym rezultatem zakończony.

Na dniach zakończy się Zarząd w OSM w Kaliszu. Trwają przygotowania do zakończenia zarządu komisarycznego w Pfleiderer Prospan S.A. 

Ucieczka byłych działaczy z kluczowymi dokumentami organizacji NSZZ "Solidarność" przy Pfleiderer Prospan i bezprawnym przekazaniu pieniędzy z konta „S”, nie przyniosła im splendoru. Wg aktualnych informacji zrzeszają w nowym związku tylko ok. 60 -70 członków. (czyli mniej więcej tyle samo, ile deklarował przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" Piotr Morta na 3 tygodnie przed wyborami na kolejną kadencję. W dniu wyborów podawał, że ma 167 członków).

Sprawy skierowane przez Region do organów ścigania, idą, ale niestety w tempie typowym dla polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Jacek Owczarski, który pełni „dyżury” w siedzibie Komisji Zakładowej, z nadzieją mówił o możliwości odtworzenia związku, ale w ograniczonej liczbie. Wpływy poprzednich działaczy są nadal silne.

W następnym punkcie obrad zebrani dyskutowali na temat zapisów regulaminu regionalnego funduszu strajkowego. Celem przewodniczącej i członków Rady tego Funduszu jest jasne, precyzyjne ustalenie zasad udzielania pomocy ze środków funduszu strajkowego. Członkowie ZR po raz kolejny wykazali się rozsądnymi propozycjami. Do tematu regulaminu Zarząd Regionu powróci na następnym zebraniu w grudniu 2014 r.

Na zakończenie obrad Przewodniczący ZR przypomniał o planowanych uroczystościach:

Sobota - 13.XII. godz. 19.00 w kościele OO Jezuitów w Kalisz,

Niedziela – 14.XII godz. 9.30 w kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie (ul.Kościelna).

Uroczystości w Pleszewie będą miały charakter regionalny.

Przewodniczący ZR zapowiedział też wystąpienie do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o pomoc w uzyskaniu środków pieniężnych na obchody 35 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność", które w naszym Regionie odbędą się w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie w MERA-ZAP w lipcu 1980 roku rozpoczęto strajki.

Z-ca Przewodniczącego ZR – Elżbieta Wdowczyk

PS. Niech taka atmosfera jak 21 listopada będzie na każdym zebraniu.

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created