AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Sprawne obrady mimo trudnych spraw
2014-09-15
Drugie w kadencji zebranie Zarządu Regionu odbyło się 12 września 2014 roku.

Po formalnych sprawach związanych z otwarciem zebrania, członkowie ZR wysłuchali informacji z prac Prezydium ZR, związanych m.in. z pomocą komisjom w działalności związkowej, pracami nad programem szkoleń, przygotowania do wizyty Piotra Dudy w Ostrowie Wielkopolskim, trudnych prac Zarządu Komisarycznego w Pfleiderer Prospan S.A., przygotowań do pielgrzymki 18/19 października 2014 r. do grobu błogosławionego ks.Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu, pikiety w Tarnowie Podgórnym, działań na rzecz całodobowego Centrum Pomocy Prawnej.

Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda odwiedzi nasz Region 23 września 2014 roku. Jak wielkim autorytetem cieszy się ten lider w naszym Regionie, mieliśmy okazję doświadczyć na WZDR 14 czerwca 2014 roku. Jego wystąpienie na tym Zebraniu poruszyło wszystkich obecnych członków NSZZ "Solidarność", zrobiło też ogromne wrażenie na osobach spoza związku.

Kolejny raz będzie można spotkać się z Piotrem Dudą jako Przewodniczącym naszego związku 23.09.2014 ok. godz. 11.00 w Ostrowie Wielkopolskim w Klubie Nauczyciela. Nota bene Piotr Duda jest niekwestionowanym kandydatem na ponowną funkcję lidera całej „Solidarności”.

Obradując nad sprawami dotyczącymi funkcjonowania Regionu, członkowie Zarządu Regionu zmienili jego strukturę. Ma to pomóc w sprawnym zarządzaniu Regionem i efektywnym wykonywaniu zadań. Nie sprawdziły się w działaniu Oddziały, szczególnie w Ostrowie Wielkopolskim. Dziękując za dotychczasową pracę i podkreślając szczególnie pozytywną rolę Jacka Owczarskiego z Wieruszowa w pracach Oddziału, przewodniczący ZR przypomniał, że już w poprzedniej kadencji przygotowywano zmianę tej struktury. Przed WZDR członkowie ZR i delegaci mogli zapoznać się z projektem uchwały programowej. Na WZDR 14 czerwca 2014 roku – przyjęto jej treść jednogłośnie.

Zarząd Regionu uchwalił, że oddziały nie będą tworzone. Większy nacisk będzie położony tym samym na pracę z organizacjami w poszczególnych miastach powiatowych. Osoby będące członkami Zarządu Regionu do wykonania „prac” związanych z funkcjonowaniem NSZZ "Solidarność" w danym mieście wskaże Przewodniczący ZR, jako osoba statutowo odpowiedzialna za kierowanie, nadzór i egzekwowanie wykonywania zadań władzy wykonawczej w NSZZ "Solidarność" .

Region nie jest duży – bezpośrednie kontakty przewodniczącego i zastępców, lub członków Zarządu Regionu powinny przynieść lepsze efekty pracy z komisjami zakładowymi.

Biura Regionu będą funkcjonowały w Kaliszu i w Ostrowie Wielkopolskim, jako miejsce bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami Zarządu Regionu. Wszyscy pracownicy biur podlegają bezpośrednio, tak jak poprzednio, Przewodniczącemu ZR. W innych miastach ewentualne biura mogłyby zostać otworzone, jeżeli znacząco wzrośnie liczba członków NSZZ "Solidarność" .

Kolejnym punktem obrad było przedłużenie o kolejne 3 miesiące zarządu komisarycznego w organizacji międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" przy Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie. Jak wspomniano już w relacji z poprzednich obrad ZR, to dla działaczy ZR „bolesna” sprawa. Niestety, z nieformalnych informacji wiadomo, że liderzy „Solidarności” w Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie „uciekli” przed zarządem, w sposób nielegalny i bezprawny „likwidując” (w ich mniemaniu) organizację NSZZ "Solidarność" w tym zakładzie pracy. Wszyscy, łącznie z kolegami z Sekcji Krajowej Przemysłu Płyt Drewnopochodnych i Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego, zadają sobie pytanie: co takiego miał do ukrycia Piotr Morta i jego koledzy, że kwestionując JEDNOMYŚLĄ (6 głosów za) decyzję RKW o unieważnieniu wyborów (od poziomu wyboru delegatów) nie odwołali się do Krajowej Komisji Wyborczej? Co mieli do ukrycia nie „wpuszczając” w maju 2014 r Regionalnej Komisji Rewizyjnej? Co takiego przeważa szalę na wadze na której z jednej strony położono: długoletnią działalności w organizacji zakładowej NSZZ "Solidarność", działalność w Zarządzie Regionu, przewodnictwo w Sekcji, prestiżowe funkcje w Sekretariacie, prestiżowe funkcje w Pfleiderer European Works Council (europejskiej radzie zakładowej)? Byli koledzy uciekli do innego związku, świadomie wprowadzając przy tym w błąd członków NSZZ "Solidarność".

Popełnili przy tym tyle nieprawidłowości i naruszeń prawa, związanych m.in. ze środkami pieniężnymi, zabraniem przez nich bezprawnie dokumentacji finansowo-ksiegowej (!), wprowadzeniem co najmniej w błąd urzędu skarbowego, że Zarząd komisaryczny zmuszony był zawiadomić prokuraturę o popełnieniu przestępstwa. Obsługą prawną powyższych kwestii zajmuje się Dział Prawny Komisji Krajowej.

Szeregowi, „byli” członkowie NSZZ "Solidarność" odzywają się, co prawda „nieśmiało”, do przedstawicieli Regionu i dzięki temu, będzie być może szansa na przedstawienie prawdziwej wersji i powodów „ucieczki” ich dotychczasowych liderów, i odbudowanie, choćby częściowe organizacji.

Konieczność przestrzegania podstawowych zapisów prawa w NSZZ "Solidarność" była powodem wprowadzenia (jeszcze w poprzedniej kadencji) zarządu komisarycznego w dwóch innych organizacjach. W jednej z nich – na skutek mądrej, rozsądnej postawy delegatów, przyjmujących dobre rozwiązania proponowane przez Zarząd Komisaryczny, które wcześniej zlekceważył, zaniedbał i „zapuścił” Przewodniczący tej organizacji, Zarząd komisaryczny zakończył działalność.

W kolejnej organizacji, w OSM w Kaliszu, uchwałą ZR przedłużono Zarząd komisaryczny na kolejne 3 miesiące.

Sprawne funkcjonowanie Regionu wymagało od Zarządu Regionu decyzji o powołaniu Rady Regionalnego Funduszu Strajkowego. Zebranym zależało na tym, aby członkowie tej Rady mogli w razie konieczności sprawnie i szybko się zebrać i podjąć decyzję o sfinansowaniu wydatków z Regionalnego Funduszu Strajkowego. Stąd decyzja o wyborze osób z Kalisza, Pleszewa i Ostrowa Wielkopolskiego. W skład Rady wybrano: Elżbietę Wdowczyk, Barbarę Stodolną, Jarosława Walczaka, Zenona Borowskiego, Jarosława Wilnera, Przemysława Wolińskiego.

Zarząd Regionu przedyskutował także pomysł utworzenia działającego już w kilku regionach Centrum Pomocy Prawnej. Tylko członkowie NSZZ "Solidarność" mogliby mieć telefoniczny dostęp do porad prawnych, w tym szczególnie w zakresie tzw. spraw życiowych – spraw rodzinnych, alimentów, ubezpieczeń, odszkodowań, spraw spadkowych, itp., w godzinach od 8.00 do 22.00.

Warunkiem byłoby, po wybraniu wskazanego numeru, podania znanego osobie dzwoniącej hasła. Kontakt z radcami prawnymi, w bardziej skomplikowanych sprawach, odbywałby się także w formie poczty elektronicznej.

Ponieważ koszty takiej obsługi prawnej (niemałe) pokrywałby Zarząd Regionu, sprawa wymaga dokładnego rozważenia „za” i „przeciw”. Być może Zarząd Regionu zdecyduje się najpierw przetestować ten pomysł, dając dostęp ok. 500 -1000 członkom NSZZ "Solidarność" w Regionie. W takim przypadku wskazane-uprawnione osoby musiałyby być jednocześnie „łącznikiem” dla kilku–kilkunastu innych osób (które na razie nie miałyby swojego hasła), przy zastrzeżeniu prowadzenia przez nie samodzielnej rozmowy.

 Zastępca Przewodniczącego ZR- Elżbieta Wdowczyk

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created