AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Bolesne obrady ZR–unieważnienie wyborów i zarząd komisaryczny w OM NSZZ "S" Pfleiderer Prospan
2014-06-25
W lekkim napięciu członkowie nowo wybranego Zarządu Regionu rozpoczęli obrady w piątek 20 czerwca 2014 r.

Pierwsze wspólne spotkanie, a przed Zarządem wiele odpowiedzialnych i trudnych decyzji.

Zgodnie z porządkiem obrad w pierwszej kolejności ustalono Regulamin Obrad ZR. Sprawnie i rzeczowo przedyskutowano poprzednio obowiązujące zasady i wprowadzono cztery poprawki (Arkadiusza Wojtczaka) lepiej rozwiązujące problemy związane z ewidencją obecności (a szczególnie spóźnień lub wcześniejszego opuszczania obrad ) lub nadmiernej gadatliwości (bez uzasadnionej potrzeby) członków ZR.

Wyczekiwano propozycji Jana Mosińskiego co do liczby i składu Prezydium ZR.

Przedtem jednak, na wniosek Romana Zybały przedyskutowano propozycję kształtowania wynagrodzeń. Szczęśliwie dla Regionu członkowie ZR nie dali się przekonać, aby wynagrodzenie Przewodniczącego ZR ustalane było wskaźnikiem w stosunku do średniej płacy w kraju, zgodnie z uchwałą finansową. Przewodniczący ZR i osoby z nim współpracujące zdają sobie sprawę, że takie rozwiązanie rozłożyłoby finansowo Region w ciągu kilku miesięcy. Grupa związana z kontrkandydatem przewodniczącego na wyborach WZDR – nie.

Od wielu lat wynagrodzenie Przewodniczącego ZR określane jest w kwocie, jest niezmienne, co ułatwia zarządzanie finansami związku. O podwyżce wynagrodzenia mógłby zdecydować tylko Zarząd Regionu, co gwarantuje jego kontrolę nad finansami.

Takie postawienie sprawy daje też jasny, prosty obraz wynagrodzeń pozostałych etatowych członków prezydium. Poziom ich wynagrodzeń określa uchwała finansowa, nakazując ich obliczanie wskaźnikiem od wynagrodzenia przewodniczącego ZR.

Na wniosek Przewodniczącego ZR Jana Mosińskiego uchwalono 6-cio osobowy skład Prezydium ZR, w tym Przewodniczący ZR.

Na kolejny wniosek Przewodniczącego ZR, w wyniku tajnego głosowania członkami Prezydium zostali:

(cały etat ) Elżbieta Wdowczyk – z-ca Przewodniczącego ZR i skarbnik,

(częściowe zatrudnienie) Jarosław  Walczak - z-ca Przewodniczącego ZR i sekretarz,

oraz bez etatu:

Łukasz Kulas - zastępca przewodniczącego ds. organizacyjnych

Zenon Borowski - zastępca przewodniczącego ds. szkoleń

Przemysław Woliński - zastępca przewodniczącego ds. rozwoju związku

Przed ustaleniem funkcji trwała dyskusja, czy kol. Elżbieta Wdowczyk ma dodatkowo sprawować obowiązki sekretarza czy skarbnika. Ponieważ od kwietnia 2011 roku, bez wsparcia ówczesnego Skarbnika, opracowała i wprowadziła zasady, metody, analizy, środki skutecznego zarządzania finansami w Regionie, logicznym stało się, aby ta praca była kontynuowana. Mimo ostrej zapaści finansowej w kadencji 2006-2010, obniżkom wynagrodzeń w roku 2009 i 2010 dla wszystkich pracowników, a do tego prywatnych operacji finansowych jednego z działaczy do końca marca 2011 roku, po tym czasie udało się Elżbiecie, jako nowemu Sekretarzowi ZR (wtedy), przy zdecydowanym wsparciu Przewodniczącego ZR, i świetnej współpracy z Panią Główną Księgową ZR, doprowadzić do równowagi finansowej. Sytuacja nie jest łatwa, ale stabilna. Jasna, przejrzysta, czysta.

Dzięki pomysłom i pracy Jarosława Wilnera, głównego kreatora schematu organizacyjnego Zarządu Regionu, przyjęcie schematu, po kilku wyjaśnieniach i dopowiedzeniach, przeszło bezproblemowo, wszystkimi głosami „za”.

Najtrudniejsza część obrad ZR rozpoczęła się z chwilą podjęcia punktów z porządku obrad dotyczących odwołania Przewodniczącego KM przy Pfleiderer Pospan w Wieruszowie, Piotra Morty, od decyzji Regionalnej Komisji Wyborczej o unieważnieniu wszystkich wyborów w jego organizacji. Wszystkich oznacza również poziom wyboru delegatów na międzyzakładowe zebranie delegatów.

Odczytano argumenty przedstawione przez Piotra Mortę, argumenty ze strony RKW przedstawiła przewodnicząca Elżbieta Wdowczyk oraz Jarosław Wilner, i członkowie zespołu, który w siedzibie organizacji w Wieruszowie miał wgląd do dokumentów: Jarosław Walczak i Zenon Borowski.

W największym uproszczeniu mówiąc, zastrzeżenia RKW do wyborów wiązały się z liczbą podanych na wyborach delegatów członków organizacji międzyzakładowej przy Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie. „Walka” o ustalenie liczby członków w tej organizacji trwała od dawna. W marcu 2013 roku po raz pierwszy pojawiła się liczba członków – około 90.

Na dzień 18 października 2013 roku Piotr Morta na zebraniu ZR deklarował 70 członków płacących składki i ok. 20 niepłacących składek

Cztery tygodnie później – na dwóch zebraniach członków (dwa okręgi wyborcze) – podana liczba członków wyniosła 167. Cud?

RKW otrzymało informację, że na protokołach wyborczych dopisano „cyfrą” liczbę członków związku. Nie ta informacja była jednak podstawą unieważnienia wyborów. W trakcie spotkania odbytego na żądanie RKW w celu sprawdzenia dokumentów, mimo, że nie pozwolono skserować żadnego dokumentu, żadnego protokołu, żadnej uchwały, itd., udało się jednak Jackowi Śródce spisać tekst niektórych uchwał ( z dnia 13.11.2013 r).

Kolejne niejasności i wątpliwości z tym związane spowodowały, że RKW , podając konkretne zagadnienia, dołączyło się do wniosku Zarządu Regionu z dnia 28 marca 2014 roku o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Komisję Rewizyjną. Ponieważ Piotr Morta uniemożliwił przeprowadzenie kontroli RKR, nic nie zbadano, nic nie wyjaśniono. Wszyscy członkowie RKW (6 osób) po kolejnej rzetelnej dyskusji, rozważeniu różnych argumentów podjęli wszystkimi głosami „za” decyzję o unieważnieniu wszystkich wyborów w Organizacji Międzyzakładowej  NSZZ "Solidarność (uchwała o unieważnieniu).

Zarząd Regionu 13 głosami podjął decyzję o odrzuceniu odwołania o unieważnienie wyborów. Nikt nie był przeciw. Jedna osoba się wstrzymała. Wszystkie wybory w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" przy Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie zostały uznane przez Zarząd Regionu za nieważne. (uchwała ZR)

Kolejnym bolesnym tematem dla ZR był wniosek Regionalnej Komisji Rewizyjnej o wprowadzenie zarządu komisarycznego w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" przy Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie.

Przedstawione przez Przewodniczącego RKR argumenty uzasadniające taką decyzję oraz odczytane pismo jednego z członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" przy Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie, skierowane do Przewodniczącego KK, Piotra Dudy (który przekazał je do ZR), „dobiły” członków ZR. Jednogłośnie, bez głosów wstrzymujących się Zarząd Regionu ustanowił w trybie natychmiastowym zarząd komisaryczny. (uchwała ZR)

Po niezbędnej chwili oddechu, członkowie ZR podsumowali od strony organizacyjnej XIX Walne Zebranie Delegatów Regionu. Jaroslaw Wilner zaproponował, aby jedna z sesji WZDR w następnych latach była poświęcona historii związku w Regionie, pamięci o ludziach „tamtych lat”, i integracji z działaczami „na emeryturze” związkowej. Spokojne a jednocześnie uroczyste spotkanie. Potem „piwo”.

Przewodniczący ZR Jan Mosiński zadeklarował, że następna sesja WZDR odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim. Okazja jest wyjątkowa – 35 lat NSZZ "Solidarność". Dlatego obchody odbędą się pod hasłem „ A u nas tutaj się zaczęło” (w MERA-ZAP w Ostrowie Wielkopolskim ).

 

Zastępca Przewodniczącego ZR

Elżbieta Wdowczyk

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created