AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Plany i zamierzenia na rok 2014
2014-01-17
Plany i zamierzenia na rok 2014
Minutą ciszy rozpoczęły się obrady Zarządu Regionu w dniu 17 stycznia 2014 roku. W ten sposób członkowie ZR oddali część Barbarze Bobowskiej, koleżance z Zarządu Regionu, przewodniczącej KM NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Kaliszu.

Wspomnienie pozostanie, ale życie toczy się dalej.

Porządek obrad Zarządu Regionu został przygotowany przez Przewodniczącego ZR pod kątem planów, zamierzeń, i dyskusji nad kolejnymi krokami regionalnej „Solidarności” na najbliższe miesiące i cały rok 2014.

Obrady rozpoczęto od uporządkowania naszych struktur i wyrejestrowano, nie funkcjonującą od kilku miesięcy, organizację zakładową NSZZ "Solidarność" przy MGOPS w Pleszewie („ukłony” dla wszystkich, którzy wprowadzili opiekunki w błąd, tak, że po rozwiązaniu z nimi umowy o pracę wylądowały na umowach śmieciowych).

Wśród najistotniejszych zagadnień, co do których podejmowane będą wkrótce działania, wskazano kwestię spotkania i dialogu z radnymi w Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim i innych miastach powiatowych, aby wypracować konsensus w sprawie skrócenia godzin pracy w handlu w Wigilię Bożego Narodzenia, w Wielką Sobotę i ewentualnie Sylwestra (praca max. do 14.00).

Nie będzie to łatwe, lobby pracodawców może przeciwdziałać podjęciu takich uchwał przez rady miast. NSZZ "Solidarność", choć postrzega problem czasu pracy w handlu szeroko (postulowany przez Kościół, popierany przez Sekretariat NSZZ "Solidarność" Pracowników Handlu, zakaz pracy w niedzielę w supermarketach), nie będzie na razie żądać aż takich ograniczeń. Członkowie ZR bulwersowali się jednak faktami, jak wielkie sieci handlowe szanują czas odpoczynku na „Zachodzie” a jak w Polsce. Podsumowanie dyskusji nie było miłe dla samych Polaków:  „Polacy są katolikami, są wierzący – ale nie słuchają Kościoła, chodzą w niedzielę do supermarketów, Francuzi są niewierzący – ale w niedzielę na zakupy nie chodzą”.

Jak co roku, również w 2014 odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Robotników do Św. Józefa.

Tym razem nie planuje się Festynu z tej okazji, ale przed Mszą Św. zorganizowana zostanie być może konferencja, której tematyka będzie nawiązywać do Społecznej Nauki Kościoła, np. w zakresie zatrudniania, godziwej płacy i człowieka w środowisku pracy.

W tym roku mija 25 rocznica wyborów do Parlamentu, które zapoczątkowały zmiany ustrojowe w Polsce. NSZZ "Solidarność" zastanawia się jak uczcić rolę „Solidarności” w tym historycznym okresie. Jak przekazać prawdę o tamtym czasie przede wszystkim młodemu społeczeństwu. Istnieją obawy, że ludzie dzisiejszej władzy państwowej czy niekiedy samorządowej, skoncentrują się na „sobie”, deprecjonując pozostałych na tej samej, co wtedy, ścieżce walki o ideały pracownicze.

Pomysły, jak to zrobić w Regionie, są. Wymagają jednak pewnych analiz i znalezienia partnerów do współpracy. Może będzie to IPN, może samorządy?

Rocznica zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki, kapłana NSZZ "Solidarność" , uczczona zostanie przez związek godnie, jak co roku. Planuje się 2 dniowy wyjazd, pielgrzymkę, na Tamę we Włocławku, tam, gdzie 30 lat temu wydobyto zwłoki księdza, (uczestnictwo we mszy świętej), następnie uroczystości w Warszawie na Żoliborzu. Zarząd Regionu nie będzie jednak partycypował w kosztach pielgrzymki.

NSZZ "Solidarność" na co dzień pamięta o swoim kapłanie. Ludzie "Solidarności” dzień w dzień uczestniczą w pełnieniu tzw. straży przy grobie błogosławionego.

Zarząd Regionu zaplanował również zebranie Wszechnicy Społecznych Inspektorów Pracy oraz Zespołu do spraw szkoleń.

Nadal planuje się rozwijanie i wprowadzanie w życie instytucji społecznych inspektorów pracy. Będą odpowiednie szkolenia w zakresie bhp, współpraca z Państwową Inspekcją Pracy , i jak „zażądano” na obradach ZR, spotkania mniej formalne sipowców, przy kawie, aby swobodnie mogli wymieniać się swoimi praktycznymi doświadczeniami.

W zakresie szkoleń Zarząd Regionu będzie organizował warsztaty szkoleniowe, przede wszystkim poświęcone :

zarządzaniu finansami w związku ( propozycja 2-dniowego szkolenia, obowiązkowego dla wszystkich organizacji),

podnoszeniu kompetencji liderów związkowych szczebla zakładowego (propozycja 3,5 dniowego szkolenia)- prawo wewnątrzzwiązkowe, prawo pracy, w tym jego tworzenie , oraz zagadnienia rozwiązywania konfliktów.

pogłębieniu umiejętności negocjacyjnych liderów w zakładach pracy – propozycja 3,5 dniowego szkolenia.

Poza tym przewiduje się prowadzenie doraźnych szkoleń przez Biuro Konsultacyjno-Negocjacyjne i Biuro Prawne.

Kolejną porcję refleksji członków ZR wywołał temat dalszych scenariuszy akcji protestacyjnych. Nikt ich nie chce, wszyscy liczą, że „rząd się opamięta”( albo zmieni), ale jeżeli będzie trzeba (…).

Rząd zapowiada ograniczenia umów na czas określony. Dobry krok, ale spowodowany skargą NSZZ "Solidarność" do Komisji Europejskiej, która w grudniu 2013 roku zdecydowała o wszczęciu postępowania wobec Polski. A można było bez tego – gdyby rząd od razu słuchał ze zrozumieniem.

Wypieki na twarzach zebranych wywołał temat kompetencji władzy wykonawczej Regionu – czyli Zarządu Regionu. Jak ma wyglądać „struktura” Zarządu w nowej kadencji, z ilu ma się składać osób, co z dotychczasowymi oddziałami Regionu, postawić na trzy „centra”, czy budować siłę w poszczególnych powiatowych miastach? To podstawowe zagadnienia do przemyśleń na budowanie silnej struktury w nowej kadencji.

Przewodnicząca RKW przedstawiła przebieg dotychczasowych wyborów w strukturach zakładowych. Do tej pory władze wybrano tylko w 5 organizacjach (na 95 zarejestrowanych Regionie). Nie było protestów wyborczych, nie zgłoszono na razie nieprawidłowości w przebiegu wyborów.

Po obradach ZR, Regionalna Komisja Wyborcza stwierdziła protokolarnie ważność wszystkich dokonanych dotychczas wyborów.

 

Sekretarz ZR – Elżbieta Wdowczyk

 

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created