AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Po obradach Zarządu Regionu
2010-10-29
Po obradach Zarządu Regionu
Posiedzenie Zarządu Regionu w dniu 29 października 2010r skoncentrowane było na trzech obszarach: Krajowego Zajazdu Delegatów, uchwałach Zarządu Regionu normujących funkcjonowanie Regionu oraz na bieżącej sytuacji w zakładach pracy.

Członkowie ZR z niecierpliwością oczekiwali  na nieformalne relacje przedstawicieli naszego Regionu z obrad Krajowego Zjazdu Delegatów. Jak wiadomo na Zjeździe wybrano nowego Przewodniczącego KK.  Do końca nie było jednak pewne jak rozłożą się głosy w „walce” : Duda –Śniadek. W pierwszej turze, stosunkiem głosów 166 do 139, zwyciężył  Piotr Duda.

Jako przykład kultury do naśladowania przez polityków, wskazano fakt, iż wszyscy delegaci, wszyscy, powitali hucznymi brawami wybór Piotra Dudy jak również wszyscy delegaci takimi samymi brawami podziękowali Januszowi Śniadkowi za jego dotychczasową pracę. Janusz Śniadek uzyskał największe poparcie w wyborach członków Komisji Krajowej.

„To był bardzo spokojny, zdyscyplinowany, konkretny Zjazd – ocenili nasi przedstawiciele - Najlepszy  ze wszystkich pod tym względem.” „Pełna kultura”.

Po tym Zjeździe nasz Region ma już dwóch przedstawicieli w Komisji Krajowej. Z mocy przepisów Ordynacji Wyborczej, automatycznie, jako jeden z przewodniczących zarządu regionu, członkiem KK jest Jan Mosiński.  50 miejsc w KK  zostało obsadzonych w wyniku wyborów na KZD, a wśród wybranych osób jest  Grzegorz Majchrzak.

Dla naszego Regionu rozczarowaniem jest jednak nieobsadzenie  miejsca w Krajowej Komisji Rewizyjnej. Na 16 miejsc  (tyle ile województw) kandydowało tylko 15 osób.  Regiony w województwie wielkopolskim nie porozumiały się co do wskazania jednego, wspólnego kandydata. Region Wielkopolska Południowa  (Kalisz) i Region Koniński –  porozumiały  się i wskazały jako kandydata Jarosława Winera – delegata z Kalisza a  Region Wielkopolska (Poznań)  wskazał innego, swojego kandydata. Ostatecznie brak porozumienia pomiędzy wszystkimi regionami w województwie wielkopolskim spowodował wycofanie obu kandydatów z walki o miejsce w KKR.

Dobrze oceniono obsługę Zjazdu, a jako ciekawostkę wskazano, że po raz pierwszy wszystkie głosowania jawne odbywały się elektronicznie, co istotnie polepszyło jakość pracy na Zjeździe.

 Wracając do codziennej rzeczywistości Zarząd Regionu:

 • powołał członków Regionalnego Funduszu Strajkowego,
 • dokonał wyboru Przewodniczących Oddziałów Zarządu Regionu :
  • w Ostrowie Wlkp. – Grzegorza Majchrzaka
  • w Wieruszowie – Jacka Owczarskiego.                                                               /wybory poprzedzone były konsultacjami w poszczególnych Oddziałach -  osoby na funkcję przewodniczącego rekomendowali członkowie NSZZ "Solidarność" z danego Oddziału/.
 • powołał zespoły problemowe:
  • ds. rozwoju związku,
  • ds. public relations,
  • ds. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej,
  • ds. organizacyjnych.
 • wybrał osoby do pracy w zespole ds. inwentaryzacji środków trwałych Regionu.

 Dyskusja związana z sytuacją w zakładach pracy potwierdziła trudną pracę związkowców o godziwe warunki pracy dla pracowników. Wzrasta liczba zakładów, gdzie najważniejszym problemem staje się wzrost wynagrodzeń ponad minimalny poziom.

Do grona zakładów pracy, który ignoruje dialog społeczny dołączył Szpital w Ostrowie Wlkp. Dyrektor od miesięcy nie spotkał się ze związkami i nie podjął rozmów na temat warunków wynagradzania.

Redukcja zatrudnienia w administracji , wg projektu rządowego, to zmniejszenie zatrudnienia o10%. Bez względu na to czy jest przerost zatrudnienia czy nie. To jest nieracjonalne – delikatnie wyrażając się - oceniają związkowcy.

Istotnym problemem staje się zatrudnianie pracowników przez agencje pracy tymczasowej. Tak jak instytucja umów na czas określony, tak instytucja pracy tymczasowej nadużywana jest przez pracodawców i poprzez umiejętne omijanie przepisów staje  się instytucją nieformalnej „stałej pracy”,  stosowaną wbrew swojej istocie tymczasowości. Skutkiem jest wykluczenie takich pracowników z wielu elementów życia społecznego, w których warunkiem jest posiadanie formalnej stałej pracy.

Kolejnym ważnym zagadnieniem, jest działanie związku NSZZ "Solidarność" na rzecz ustanowienia przepisów dających status ustawowego partnera dialogu przedstawicielom pracowników w spółkach zależnych, stowarzyszonych , podporządkowanych , powiązanych  w grupach kapitałowych. „Pracodawcy ( właściciele) podejmują decyzje z perspektywy całego swojego biznesu – a nie poszczególnych jednostek. I rady pracowników i związki zawodowe potrzebują formalnych rozwiązań do działania na poziomie koncernu” – argumentowali członkowie ZR.
Prezydium Zarządu skieruje w tej kwestii stosowne wnioski pod obrady Komisji Krajowej.

Jedyną pozytywną informację na temat sytuacji w zakładach pracy przekazał Przewodniczący Rady Oddziału w Wieruszowie.Podjął on rozmowy z kilkoma zakładami pracy z branży przemysłu lekkiego i pracownicy likwidowanej spółki FASHION w Wieruszowie, a szczególnie członkowie "Solidarności" mogą liczyć na zatrudnienie w tych zakładach.

Sekretarz ZR - Elżbieta Wdowczyk

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created