AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Obrady Prezydium Zarządu Regionu
2010-10-18
Obrady Prezydium Zarządu Regionu
W dniu dzisiejszym, tj.18 października 2010 roku, Prezydium ZR omówiło pracę Regionu w zakresie działalności podstawowych jednostek organizacyjnych i określiło kolejne działania wynikające z Uchwały Programowej XVI WZDR w Kaliszu.

Realizacja zadań zawartych w Uchwale Programowej WZDR, wymagała od Prezydium  ZR wyznaczenia podstawowych obszarów działania. Prace Regionu – oprócz bieżącej merytorycznej pomocy organizacjom związkowym -  skoncentrowane będą na zagadnieniach:

dialogu społecznego,

wyboru przez ZR przedstawicieli do powiatowych rad zatrudnienia  i monitorowania działalności w zakresie pośrednictwa pracy,

utworzenia bazy członków NSZZ "Solidarność" i pozyskiwania nowych członków w organizacjach już istniejących oraz działania na rzecz tworzenia nowych organizacji

otwarcia biur Regionu w Kaliszu i Oddziałów (Wieruszów, Ostrów Wlkp) na dyżury społecznych inspektorów pracy,

prowadzenia szkoleń dla działaczy (szczególnie nowo wybranych) w zakresie podstaw prawa pracy, uprawnień związków zawodowych, prawa wewnątrzzwiązkowego oraz obowiązków organizacji związkowych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, i zeznań, i sprawozdań do urzędu skarbowego,

propagowania idei „Solidarności” wśród uczniów szkól gimnazjalnych i liceów.

Prezydium wyznaczyło osoby do prac nad przygotowaniem w roku 2011 konferencji dotyczącej jakości dialogu społecznego.

Z kolei na barkach przewodniczącego zespołu do spraw promocji związku (ale wspomaganego przez cały zespół) spocznie praca nad przygotowaniem akcji promocyjnych, kontakcie z dziennikarzami, akcji ulotkowej. Niezbędne jest przygotowanie i poprowadzeniu kilku mini-szkoleń dla działaczy komisji zakładowych/międzyzakładowych w zakresie rozwoju związku.

W zakresie propagowania wiedzy o „Solidarności” Przewodniczący ZR już podjął współpracę z „Solidarnością” nauczycieli. Oprócz quizu dla uczniów, zapowiadane są także spotkania  z młodzieżą podczas lekcji, obejmujące dwa zagadnienia: XXX lat NSZZ "Solidarność" oraz związki zawodowe jako przedstawicielstwo pracowników w stosunkach przemysłowych.

Prezydium zdecydowało o wyposażeniu biura Regionu w Kaliszu i biura Oddziału w Ostrowie Wlkp. w niezbędny sprzęt, przeznaczając na zakupy odpowiednią kwotę pieniędzy.

Przygotowano także porządek posiedzenia Zarządu Regionu, który zaplanowano na 29 października 2010r. Prezydium proponuje m.in. , aby Zarząd Regionu wybrał członków Regionalnej Rady Funduszu Strajkowego, dokonał wyboru przewodniczących rad oddziałów, ustalił skład zespołów problemowych .

Po omówieniu sytuacji w zakładach pracy Prezydium zakończyło obrady.

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created