AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Obrady Zarządu Regionu
2010-09-27
Obrady Zarządu Regionu
W dniu 24 września odbyło się kolejne, a pierwsze po sezonie urlopowym, zebranie Zarządu Regionu. Każde następne zebranie planowane jest w cyklach miesięcznych, z reguły pod koniec miesiąca, po obradach Komisji Krajowej.

Członkowie Zarządu Regionu zapoznani zostali szczegółowo z bieżącymi pracami Prezydium ZR. Oprócz  przekazania informacji o "codziennej" pomocy w rozwiązywaniu konfliktów pracodawcy-pracownicy/związki, o pomocy w prowadzonym dialogu autonomicznym, członkowie Prezydium zdali relację z uroczystości z okazji XXX-lecia "Solidarności" w naszym Regionie i na szczeblu kraju. Stwierdzono, że udany Festyn Rodzinny w Gołuchowie daje podstawy do planowania corocznego spotkania i integracji członków NSZZ "Solidarność" w naszym Regionie.

Przewodniczący ZR Jan Mosiński, członek Komisji Krajowej, przedstawił również przebieg obrad KK w dniu 21.09.2010 r. Zwrócił uwagę na uchwałę KK 13/10 stwierdzającą, m.inn, że "uchwały i decyzje podjęte z naruszeniem postanowień Statutu oraz innych aktów prawa wewnątrzzwiązkowego są nieważne" oraz uchwałę nr 14/10 stanowiącą m.inn., że do 15 stycznia i do 15 lipca każda komisja zakładowa/międzyzakładowa ma obowiązek  przekazać zarządowi regionu, w którym jest zarejestrowana, wypełniony kwestionariusz zawierający dane statystyczne dotyczące stanu oraz liczebności organizacji, wg załączonego formularza. KK przyjęła również uchwałę na mocy której Jan Mosiński stał się członkiem zespołu KK  do rozpatrywania wniosków dot. nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.
Ponadto Komisja Krajowa zwróciła się do rządu RP o zaniechanie w dalszych projektach sprzedaży sektora paliwo – energetycznego, działań groźnych dla państwa i polskich pracowników.

Bardzo ciekawie zapowiada sie wystawa "DROGI DO SOLIDARNOŚCI AD 1980-2010". Prezentacja sztandarów, plakaty, zdjęcia z lat 1980-2010 oraz prezentacja multimedialna, to baza wystawy w Muzeum Ziemi Kaliskiej (ul.Kościuszki 12). Otwarcie w czwartek 30 września o godzinie 17.00.

Z kolei członkowie Zarządu Regionu omówili manifestację w Warszawie w dniu 22.09.2010 r, w której z naszego Regionu uczestniczyli członkowie związku ze Straży Pożarnej i urzędów skarbowych. Akcja ta pokazała dobry, rzeczywisty obraz Solidarności - dużo młodych ludzi, protesty bez palących się opon.
Jako dobrą wiadomość przyjęto wycofanie się z akcji protestacyjnej pracowników Zakladu Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. Zarząd Spółki do końca roku zawiesił decyzję o II etapie restrukturyzacji.
29 września związki zawodowe w całej Unii Europejskiej protestować będą pod hasłem „Nie dla cięć, Tak dla rozwoju”. Głównym powodem protestów są drastyczne cięcia budżetowe zapowiadane przez europejskie rządy. W Polsce nie dla wszystkich budżet ma być oszczędny. W przyszłym roku wzrosną wydatki Kancelarii Sejmu (8,7 proc.), Senatu (8,8 proc.), Prezydenta (7,1 proc.) czy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (12,7 proc.).
NSZZ "S" przestrzega, że budżet cięć i pozornych oszczędności spowoduje dalszą redukcję miejsc pracy, a wraz ze wzrostem cen ograniczy popyt wewnętrzny, który od kilku lat jest głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce. Zarząd Regionu przygotowuje wyjazd 29.09.2010 r na manifestację do Warszawy.

Zarząd Regionu przyjął kilka uchwał regulujacych wewnętrzne stosunki i zasady działania Zarządu Regionu. Wyraził ponadto zgodę na połączenie organizacji zakładowej przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu z organizacją międzyzakładową NSZZ "Solidarność" Pożarnictwa Wielkopolski. Przyłączana organizacja zakładowa otrzyma status organizacji oddziałowej, działającej na terenie naszego Regionu, na którą scedowane zostaną niezbędne uprawnienia wynikające z prawa wewnatrzzwiązkowego.Decyzja Zarządu Regionu ma swoje konsekwencje w dalszych uchwałach o wyrejestrowniu organizacji zakładowej i zarejestrowaniu organizacji oddziałowej.

Członkowie ZR przeprowadzili bardzo ciekawą dyskusję na temat sytuacji w zakładach pracy. Prezydium ZR, we współpracy z Jackiem Owczarskim, Przewodniczącym Rady Oddziału w Wieruszowie, zamierza podjąć działania w sprawie zatrudnienia szwaczek z likwidowanej spółki FASHION w Wieruszowie.

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created