AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Prace i dokumenty Regionu
Posiedzenie Prezydium ZR
2010-08-06
Posiedzenie Prezydium ZR
W dniu 6.08.2010 r odbyło się drugie w nowej kadencji posiedzenie Prezydium ZR. Pod przewodnictwem Jana Mosińskiego członkowie Prezydium omówili i kontynuowali pracę nad najważniejszymi bieżącymi zagadnieniami.

    Trwają przygotowania do Festynu  Rodzinnego z okazji XXX-lecia NSZZ "Solidarność", który odbędzie się  4 września w parku w Gołuchowie. Plany w zakresie  programu Festynu są znacze, trwają rozmowy z zespołami stanowiącymi support przed występem GANGu MARCELA. Działania  w tym zakresie koordynuje Przewodniczący ZR. 
     Na przełomie września i października 2010 r zorganizowana zostanie wystawa w Muzeum Okregowym w Kaliszu,  obrazująca historię i współczesne działanie NSZZ "Solidarność" w Regionie Wielkopolska Południowa. Wystawa poprzedzona zostanie pokazem multimedialnym.
    Prowadzone są konsultacje społeczne w sprawie pozostawienia napisu "PRZYWRÓCIĆ GODNOŚĆ PRAWU!"  na cokole fasady budynku Sądu Okręgowego i Rejonowego w Kaliszu. Napis - dzieło prokuratora B.Śliwy z 1981 r - stanowi niepowtarzalny symbol walki o prawa człowieka i narodu, walki o sprawiedliwe państwo. Aby umożliwić mieszkańcom Kalisza wyrażenie poparcia dla zachowania napisu, przygotowany został Apel do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. POBIERZ APEL 
    Na wniosek Przewodniczącego ZR, Prezydium przyjęło dwa stanowiska:
nr 1 - w sprawie obywatelskiego projektu zmian w ustawie o emeryturach i rentach z ZUS / w którym Prezydium krytycznie odnosi się do odrzucenia przez gabinet Donalda Tuska obywatelskiego projektu, zakładajacego dobrowolne przechodzenie na emeryturę:  kobietom po 35 latach pracy, a mężczyznom po 40 latach pracy, bez wzgledu na wiek/. PRZECZYTAJ STANOWISKO nr 1
nr 2 - w sprawie rządowego planu finansowego 2010-2013 /Prezydium zwraca sie do KK o rozważenie przeprowadzenia akcji protestacyjnych przed urzędami wojewódzkimi, które poprzedzą ogólnopolską manifestację w Warszawie/. PRZECZYTAJ STANOWISKO nr 2
    Ponadto członkowie Prezydium zapoznali się z informacją Skarbnika ZR - Jacka Śródki - na temat wykonania planu wpływów i wydatków za I półrocze 2010. Wnioski z tej analizy posłużą do konstrukcji budżetu na II półrocze.
    Stałym elementem pracy Prezydium jest analiza sytuacji w zakładach pracy. Na jej podstawie, w następnym tygodniu odbędą się odrębne spotkania - Przewodniczącego ZR Jana Mosińskiego i  Sekretarza ZR Elżbiety Wdowczyk, z udziałem Przewodniczących Komisji Zakładowych/Międzyzakładowych oraz Zarządów kilku spółek, w kwestiach związanych z naruszaniem przez pracodawców prawa pracy oraz ciężkiego naruszania obowiązków pracodawcy wobec pracowników.
    Członkowie Prezydium omówli również działania związane z wyjazdem na Krajowy Zjazdu Delegatów, który odbędzie się w dniu 30.08.2010 w Gdyni oraz na inne uroczystości związane z XXX rocznicą NSZZ "Solidarność".

 Sekretarz ZR

Elżbieta Wdowczyk

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created